Výzva 17/2022 Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2022

Organizace: Národní sportovní agentura

Popis výzvy

Zaměření programu:

Účelem výzvy je prostřednictvím podpory cílených projektů sportovních organizací podpořit motorický rozvoj a radost z pohybových aktivit cílové skupiny.

Záměrem Výzvy je podpora cílených projektů zaměřených na zapojení sportovních trenérů do předškolního a školního prostředí s cílem zvýšit zapojení dětí do pohybových aktivit a ovlivnit tak jejich životní styl. Zapojení kvalifikovaných odborníků do předškolního a školního sportu přispěje ke zvýšení pohybové gramotnosti mladších dětí s předpokládaným efektem jejich následné pravidelné participace v organizovaných i neorganizovaných pohybových aktivitách.

Oprávněný žadatel:

  • žadatel má právní formu spolku 
  • účelem činnosti žadatele dle jeho stanov a předmětem hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu po dobu nejméně dvou (2) let, předcházejících datu podání žádosti, 
  • v rámci výuky MŠ a I. stupně ZŠ prokazatelně vyvíjí aktivity týkající se rozvoje pohybových aktivit dětí v MŠ a I. stupně ZŠ po dobu minimálně dvou (2) let minimálně ve třech (3) krajích České republiky (mezi kraje České republiky se počítá také Hl. město Praha). 
  • žadatel je zapsán v Rejstříku sportu, 
  • žadatel je bezúhonnou osobou; za bezúhonného se považuje žadatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, trestný čin související s činností v oblasti sportu nebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen,
Webové stránky programu: https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/172022-zsms2022/
Zaměření výzvy: Sport a volný čas, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina: Děti, mládež, sportovci
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 8.9.2022

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 5.10.2022
Finanční alokace výzvy: 60 000 000 Kč

Vyhlašovatel

Národní sportovní agentura

Českomoravská 2420/15
19000 Praha 9
(CZ) Czech Republic

IČ: 07460121

Všechny výzvy vyhlašovatele (55)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace