Dotační program pro oblast kultury na rok 2023 I. kolo

Organizace: Úřad městské části Praha 11

Popis výzvy

Vyhlášené programy:

I. program: Celoroční činnost subjektů v oblasti kultury

 • cílem programu je podpora rozvoje kultury na území Jižního Města zaměřené na všechny věkové kategorie 
 • podpora kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucía organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11
 • podporovány budou zejména oblasti kultury – divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, fotografie a nová média, literární tvorba, audiovizuální umění, lidová tvorba atd.
 • podporována bude i pravidelná organizace kulturně zaměřených kroužků, kurzů a přednášek, rozmanitá kulturní činnost mateřských a dětských center, středisek volného času, domů dětí a mládeže a dalších volnočasových zařízení se zaměřením na aktivity v oblasti kultury 
 • program bude podporovat i pravidelnou účast dětí a mládeže z Prahy 11 na kulturně zaměřených soutěžích a akcích celopražské, celorepublikové či mezinárodní úrovně (reprezentace mimo území MČ Praha 11)

Oprávnění žadatelé:

subjekty musí mít buď sídlo (nebo provozovnu) na území MČ Praha 11, nebo musí vyvíjet pravidelnou kulturní nebo uměleckou činnost zaměřenou převážně na obyvatele z Prahy 11

 • neziskové organizace zaměřené na aktivity v oblasti kultury nebo volného času (spolky, obecně prospěšné společnosti apod.) 
 • příspěvkové organizace zřízené jiným subjektem, než MČ Praha 11 
 • podnikatelské právnické osoby (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti)
 • podnikající fyzické osoby
 • fyzické osoby (nepodnikající) 

II. program: Kulturní akce na území MČ Praha 11

 • cílem programu je podpořit kulturní vyžití dětí, mládeže, rodin s dětmi a široké veřejnosti z Jižního Města 
 • podpořit konání otevřených kulturních a volnočasových akcí pro obyvatele z Jižního Města
 • podpořit konání pravidelně se opakujících kulturních akcí, které měly v minulosti velký úspěch a velkou návštěvnost 
 • podpořit konání nově vznikajících kulturních aktivit, u kterých bude z popisu v žádosti o dotaci zřejmé, že se bude jednat o mimořádně zajímavou a významnou akci, která bude mít (pravděpodobně) pozitivní dopad na kulturní život obyvatel Jižního Města 
 • podporovány budou zejména oblasti kultury – divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, fotografie a nová média, literární tvorba, audiovizuální umění, lidové umění atd. 
 • podporována bude i organizace jednorázových kulturně zaměřených kurzů a přednášek, rozmanitá kulturní činnost mateřských a dětských center, středisek volného času, domů dětí a mládeže a dalších volnočasových zařízení se zaměřením na aktivity v oblasti kultury 
 • podpořit konání akcí, které svým charakterem napomáhají k uchování českých kulturních tradic – vánoční a velikonoční akce, masopustní průvody, oslavy čarodějnic, dušičkové průvody, mikulášské akce pro děti, adventní koncerty apod.
 • projekty vztahující se přímo k území MČ Prahy 11 (např. k historii či k tradicím této lokality)
 • podpořit konání kulturních akcí, které budou součástí oslav Dnů Prahy 11
 • podpora velkých a významných kulturních akcí MŠ, ZŠ a SŠ všech zřizovatelů – podmínka: musí se jednat o akci většího rozsahu, která bude svou povahou projektu určena i pro širokou veřejnost obyvatel z MČ Praha 11 (příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 11 si mohou podat maximálně 1 žádost o dotaci v rámci každého dotačního kola)
 • příklady podporovaných aktivit: festivaly, divadelní či jiná představení, výstavy, koncerty, filmová tvorba, kulturní projekty zaměřené na děti a jejich rodiny (např. oslava Dne dětí, oslava Vánoc, Velikonoc atd.), kulturně zaměřené akce veřejných knihoven, domů dětí a mládeže, středisek volného času, mateřských a rodinných center, literární a publikační činnost na území MČ Praha 11 atd.

Oprávnění žadatelé:

 • subjekty musí mít buď sídlo (nebo provozovnu) na území MČ Praha 11, nebo musí vyvíjet kulturní nebo uměleckou činnost zaměřenou převážně na obyvatele z Prahy 11 (na území Jižního Města)
 • neziskové organizace zaměřené na aktivity v oblasti kultury a volného času (spolky, obecně prospěšné společnosti) 
 • příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 11 (podmínka – příspěvkové organizace si mohou podat maximálně 1 žádost o dotaci v rámci každého dotačního kola) 
 • příspěvkové organizace zřízené jiným subjektem než MČ Praha 11 
 • podnikatelské právnické osoby (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti)
 • podnikající fyzické osoby
 • fyzické osoby (nepodnikající) 
Webové stránky programu: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/dotace-a-fondy/dotacni-programy-mc-praha-11-na-rok-2023/
Zaměření výzvy: Kultura, umění, regionální rozvoj
Cílová skupina: Umělci, veřejnost
Místní působnost: Hlavní město Praha
Poslední aktualizace: 19.10.2022

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 16.1.2023
Finanční alokace výzvy: 800 000 Kč
Další informace: I. kolo

Vyhlašovatel

Úřad městské části Praha 11

Ocelíkova 672/1
14941 Praha 415
(CZ) Czech Republic

267 902 111

IČ: 00231126

Všechny výzvy vyhlašovatele (31)

Kontaktní osoby

Bc. Markéta Šlechtová
kontaktní osoba

267 902 323

Mgr. Martin Platz
kontaktní osoba

267 902 326

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace