Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2023

Organizace: Magistrát hl. města Prahy

Popis výzvy

Zaměření programu:

Program Podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy je zaměřený na uchování a rozvoj kulturních hodnot, komunikaci a dialog mezi cizinci a majoritou, jazykovou přípravu cizinců a komunitní práci. 

Okruh I. Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce

 • Podpora Projektů zaměřených na rozvoj vzájemného poznání a porozumění mezi komunitami cizinců navzájem, mezi majoritní společností a cizinci, Projektů podporujících informovanost majority o podmínkách a problematice života cizinců na území HMP.
 • Podpora Projektů zaměřených na zvýšení interkulturní otevřenosti organizací veřejného sektoru (např. školení a informační materiály pro zaměstnance úřadů, sportovních, volnočasových, kulturních organizací apod.) a na rozvoj dobrovolnických aktivit cílících na podporu integrace cizinců.
 • Podpora Projektů v oblasti rozvoje kulturních hodnot a interetnických vztahů a zvyšování informovanosti cizinců. Jedná se o přednášky, konference, semináře, osvětovou činnost a vzdělávací aktivity (včetně kurzů češtiny pro dospělé, děti a žáky mateřských, základních a středních škol), písemné výstupy z těchto akcí.
 • Podpora kulturních, uměleckých, společenských, vzdělávacích aktivit komunit cizinců, směřujících k podpoře vzájemného poznání a soužití mezi cizinci a majoritní společností. Přispět tím k udržování a rozvíjení tradic jednotlivých komunit cizinců a současně i k obohacení kulturního života majority v hl. m. Praze.
 • Podpora výše uvedených typů aktivit, na nichž spolupracuje městská část s organizacemi zřizovanými samotnou městskou částí (např. s MŠ, ZŠ, informační, kulturní a komunitní centra).
 • Podpora Projektů realizovaných na lokální úrovni v širším partnerství - např. ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které se zabývají problematikou integrace cizinců. Aktivity mohou být vProjektu částečně a vodůvodněných případech realizovány také von-line prostředí či prostřednictvím digitálních technologií.

Okruh II. Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze

Podpora v aktivitách směřujících k publikační činnosti zaměřené na podporu integrace cizinců, které nemají reklamní charakter. Jedná se rovněž o publikační činnost (včetně informačních brožur) v elektronické formě (e- knihy, podcasty, tutoriály apod.), ale i audio/video nahrávky.
Podporováno je zejména vydávání publikací (včetně elektronické formy), audio/video nahrávek:

 • a) zabývajících se jazykem, historií, kulturou, osudy a životem cizinců žijících na území hl. m. Prahy, na komunikaci a dialog, kontakty mezi minoritou a majoritou v pražském teritoriu,
 • b) motivovaných výchovou k toleranci a proti rasismu,
 • c) napomáhajících ke zvýšení informovanosti v oblasti integrace cizinců,
 • d) publikačních aktivit, které se věnují aktuálním otázkám migrace či integrace ve vztahu k hl. m. Praze.

Oprávnění žadatelé: 

Grantové řízení je určené pro nestátní neziskové organizace a další subjekty pracující v oblasti integrace cizinců, které mají sídlo v Praze a jsou zaměřené na uchování a rozvoj kulturních hodnot, na rozvoj komunikace a dialogu mezi cizinci a majoritou v Praze. Napomáhají k vzájemnému tolerantnímu soužití v multikulturní společnosti. 

 • spolky, nadace či nadační fondy a ústavy,
 • církve a náboženské společnosti
 • obecně prospěšné společnosti
Webové stránky programu: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/integrace_cizincu/dotacni_program_pro_rok_2023.html
Zaměření výzvy: Média, sociální začleňování, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina: Menšiny, migranti
Místní působnost: Hlavní město Praha
Poslední aktualizace: 24.10.2022

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 24.11.2022
Finanční alokace výzvy: 5 000 000 Kč
Granty: 10 000 Kč - 500 000 (okruh I), 300 000 Kč (okruh II)
Další informace: dotace do výše 80 nákladů

Vyhlašovatel

Magistrát hl. města Prahy

Jungmannova 35/29
11121 Praha 1
(CZ) Czech Republic

12444

Všechny výzvy vyhlašovatele (232)

Kontaktní osoby

Mgr. Jan Janoušek
kontaktní osoba

236 005 251

Mgr. Jana Hajná
kontaktní osoba

236 002 599

Ilona Fiedlerová
kontaktní osoba

236 002 647

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace