Podpora integračních aktivit v regionálním školství v roce 2023

Organizace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Popis výzvy

Zaměření programu:

Věcným zaměřením výzvy je podpora integračních aktivit zaměřených zejména na oblast vzdělávání dětí a žáků bez dostatečné znalosti českého jazyka. Podporovány budou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti těchto dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, na integrační mimoškolní aktivity, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpory v českém jazyce a na podporu spolupráce rodiny a školy.

Podporované aktivity:

 • Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zejména v oblasti podpory vzdělávání dětí a žáků s žádnou nebo nedostatečnou znalostí češtiny, zejména s tematickým zaměřením na oblast jazyka a komunikace a společenskovědních předmětů, 
 • Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod zaměřených na individuální vzdělávací potřeby dětí a žáků s nedostatečnou znalostí češtiny a odstraňování nerovností ve vzdělávání těchto dětí a žáků, 
 • Zvyšování úspěšnosti přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání (z předškolního do základního vzdělávání, ze základního do středního vzdělávání), 
 • Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků cizinců,
 • Integrační mimoškolní aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské, 
 • Podpora kulturních, osvětových a dalších akcí organizovaných s cílem sdílení informací o kultuře a životě v zemi původu cizinců a o souvislostech jejich spolužití v České republice, 
 • Zvyšování kompetencí odborných pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců v oblasti výuky dětí a žáků s nedostatečnou znalostí českého jazyka, včetně výměny dobré praxe, letních škol, síťování a setkávání pedagogických pracovníků v průběhu školního roku napříč školami, apod., 
 • Organizace letních škol pro děti a žáky cizince a pro děti a žáky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci, 
 • Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky zaměřené na zvyšování dovedností pro vzdělávání dětí a žáků s potřebou jazykové podpory v češtině, 
 • Podpora služeb interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků a asistentů/spolupracovníků pedagoga k usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, školou i veřejností.

Oprávnění žadatelé:

 • spolek
 • ústav
 • nadace nebo nadační fond
 • obecně prospěšná společnost
 • účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb
 • veřejná výzkumná instituce
 • veřejná vysoká škola
Webové stránky programu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-na-podporu-integracnich-aktivit-v-regionalnim-skolstvi-2023
Zaměření výzvy: Komunitní rozvoj, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina: Děti, mládež, studenti, žáci, učitelé, vědci
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 18.1.2023

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí: 20.2.2023
Finanční alokace výzvy: 3 000 000 Kč
Granty: 50 000 Kč - 500 000 Kč

Vyhlašovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Karmelitská 529/5
11812 Praha 1
(CZ) Czech Republic

234 811 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (195)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace