Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže – rok 2023

Organizace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Popis výzvy

Zaměření programu:

Věcným zaměřením výzvy je podpora investičních akcí stavebního charakteru (pouze práce rekonstrukční povahy) za účelem technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zejména z pohledu řešení neuspokojivého stavebně – technického stavu objektů, základen, kluboven a dalších staveb, který může vést k další destrukci či zvyšování rizika z hlediska rozsahu dalších škod na majetku a vyžaduje provedení neodkladných opatření, která zamezí těmto rizikům. Bude kladen důraz na opatření vedoucí k provozním úsporám, odstranění havarijních a předhavarijních stavů hlavních konstrukcí (zateplení vnějších stěn, zateplení střech nebo stropu půdy, výměna výplní otvorů, rekonstrukce zdroje a rozvodů tepla, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení atd.), jejíž neřešení by znamenalo v daném čase uzavření dané infrastruktury a omezení činnosti organizace. 

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem je nestátní nezisková organizace (dále jen „NNO“), která má ve svých stanovách nebo zakladatelské listině zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností, musí existovat více jak 5 let, kdy v tomto období prokazatelně pracovat s dětmi a mládeží a není zapsaná v rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky programu: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-2-v-ramci-programu-133-720-rozvoj-materialne?highlightWords=dotace
Zaměření výzvy: Komunitní rozvoj, vzdělávání, kurzy, stipendia, mimořádná výzva
Cílová skupina: Děti, mládež, studenti, žáci, učitelé, vědci
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 17.3.2023

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 31.5.2023
Finanční alokace výzvy: 25 000 000 Kč
Granty: 300 000 Kč - 2 000 000 Kč

Vyhlašovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Karmelitská 529/5
11812 Praha 1
(CZ) Czech Republic

234 811 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (238)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace