Program ESF - Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Organizace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a to na území těch obcí (popř. obcí s rozšířenou působností), kde potřeba řešení sociální situace válečných uprchlíků není dostatečně řešena, zejména území s vysokou koncentrací osob s přiděleným nouzovým ubytováním v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jedná se o podporu zranitelných osob a skupin osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivších na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině. Výzvou jsou podporovány zejména aktivity, které mají přímý dopad na cílovou skupinu, tj. aktivity zaměřené na integraci cílové skupiny. Aktivity jsou zaměřeny na posilování adaptace rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR, podporu sociální soudržnosti, ukotvení, začlenění a orientaci v české společnosti, prohloubení vztahů v komunitě včetně podpory nekonfliktního soužití, na pomoc s řešením krizové situace, na podporu prevence nezaměstnanosti, na pomoc s řešením bytové situace a prevence bezdomovectví.

Oprávnění žadatelé:

Nestátní neziskové organizace: 

  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
  • spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
  • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky programu: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/sluzby-na-podporu-socialniho-zaclenovani-osob-z-ukrajiny-2-?inheritRedirect=false
Zaměření výzvy: Humanitární pomoc, sociální začleňování, poradenství, mimořádná výzva
Cílová skupina: Děti, mládež, menšiny, migranti, neziskové organizace
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 22.8.2023

Termíny uzávěrek a granty

Aktuální uzávěrky

Termín podávání žádostí: 5.10.2023
Finanční alokace výzvy: 200 000 000 Kč
Granty: 1 000 000 Kč - 10 000 000 Kč

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1
12800 Praha 2
(CZ) Czech Republic

221 921 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (83)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

4.10.2023 Václavské náměstí 11 (Praha)

Cesta k efektivní a fungující organizaci: jak řídit a upravovat procesy

Kateřina Švidrnochová, Radka Bystřická
Přihlásit náhradníka Kapacita naplněna
17.10.2023 – 15.11.2023 Zoom

Umělá inteligence v neziskovém sektoru: krok za krokem

Kateřina Švidrnochová
Přihlásit náhradníka Kapacita naplněna
19.10.2023 – 20.10.2023 Václavské náměstí 11 (Praha)

Online fundraisingovým guru snadno a rychle

Lukáš Hejna, Jan Gregor
31.10.2023 Václavské náměstí 11 (Praha)

Výbava pro úspěšný telefundraising: Voláme dárcům od A do Z

Martina Neradová
7.11.2023 – 8.11.2023 ČCE - Husův dům (Praha)

Individuální fundraising v kostce: Jak na drobné i firemní dárce

Petr Machálek
Přihlásit náhradníka Kapacita naplněna
14.11.2023 Václavské náměstí 11 (Praha)

Organizace (spolu)práce nově a lépe: automatizace a modelování procesů

Kateřina Švidrnochová, Radka Bystřická
30.11.2023 Václavské náměstí 11 (Praha)

Srdce fundraisingu: Jak na vztahy s individuálními dárci

Jan Gregor

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace