Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 2024

Organizace: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Popis výzvy

Zaměření programu:

Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dotaci mohou získat pouze subjekty, které mají na poskytování právních informací nebo restorativního programu platnou akreditaci MSp dle tohoto zákona.

Předmětem dotačního titulu jsou programy, jejichž nápní je poskytování služeb obětem trestných činů na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Dotaci je možné získat na programy zaměřené na akreditované služby.

  • poskytování právních informací,
  • restorativní programy – zahrnující činnosti a procesy, které usilují o obnovení stavu narušeného v důsledku spáchaného trestného činu v podobě např. mediace, rodinné konference, atd.

Dotační priority:

projekt je zaměřen na cílovou skupinu zvlášť zranitelných obětí.

Okruh oprávněných žadatelů:

  • spolky
  • ústavy, nadací a nadační fondy
  • obecně prospěšné společnosi
  • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, pokud poskytují alespoň některou službu vyjmenovanou v tomto ustanovení
  • další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.
Webové stránky programu: https://justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-politiky?clanek=rozvoj-sluzeb-pro-obeti-trestne-cinnosti-poskytovanych-na-zaklade-zakona-c-45-2013-sb-o-obetech-trestnych-cinu
Zaměření výzvy: Sociální začleňování, prevence, poradenství
Cílová skupina: Neziskové organizace, osoby po výkonu trestu, pečující osoby
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 21.9.2023

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 8.10.2023
Finanční alokace výzvy: 7 900 000 Kč

Vyhlašovatel

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16
12810 Praha 2
(CZ) Czech Republic

Všechny výzvy vyhlašovatele (25)

Kontaktní osoby

Mgr. Kamila Sokolářová
kontaktní osoba

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace