Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji 2024

Organizace: Krajský úřad Jihočeského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu:

Všeobecným cílem programu je vytvářet podmínky pro kvalitní a dostupnou paliativní péči prostřednictvím podpory poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, kteří zajišťují péči o nevyléčitelně nemocné a umírající, přičemž současně je poskytována potřebná podpora pečujícím osobám a rodinám těchto nemocných.

Podporovány budou projekty poskytovatelů služeb, kteří zajišťují mobilní specializovanou paliativní péči (dále MSPP) prostřednictvím multidisciplinárního týmu ve vlastním sociálním prostředí pacienta s ohledem na potřebnost v každém okrese Jihočeského kraje. Cílem je podpora vzdělávání pracovníků voblasti poskytování paliativní péče se zaměřením na multidisciplinaritu, komplexnost a specializaci týmu.

Programy:

Opatření č. 1 Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji.

  • podpora kvality života pacienta s nevyléčitelným onemocněním a jeho rodiny formou služeb poskytovaných týmem mobilní specializované paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta;
  • podpora, poradenství a edukace rodiny, ve které je pečováno o nevyléčitelně nemocného člena rodiny, podpora neformálně pečujících vč. péče o pozůstalé;
  • podpora aktivit, které vedou knaplňování bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb nevyléčitelně nemocného pacienta a jeho rodiny;
  • podpora zkvalitnění poskytovaných služeb, činnosti týmu MSPP a řízení organizace;
  • podpora materiálního a technického vybavení poskytovatele služby – přístroje, prostředky a materiál, kompenzační pomůcky, včetně zapůjčení vybavení pečujícím osobám;
  • podpora ostatních činností, které podporují oblast paliativní péče.

Opatření č. 2 Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče.

  • podpora vzdělávání pracovníků poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb zaměřená na základní i specializované znalosti a dovednosti potřebné k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty, jejich rodiny a blízké,
  • podpora efektivního způsobu vzdělávání v oblasti paliativní péče zaměřeného na paliativní přístup, obecnou a specializovanou paliativní péči.

Oprávnění žadatelé:

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají uděleno oprávnění (registraci) k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů, v oboru zdravotní péče paliativní medicína, forma zdravotní péče: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta a zároveň dle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen oprávnění) a kteří jsou poskytovateli sociálních služeb dle § 44 odlehčovací služba v terénní formě dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, registrovaná převažující cílová skupina jsou osoby se zdravotním postižením, osoby se závažným chronickým onemocněním, senioři, přičemž specifickou cílovou skupinou jsou osoby indikované pro paliativní péči, osoby v terminálním stavu a osoby blízké.

Webové stránky programu: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene#datum-vyhlaseni-2-1-2024-podpora-paliativni-pece-v-jihoceskem-kraji
Zaměření výzvy: Sociální služby, zdravotní pomoc, sociálně-zdravotní
Cílová skupina: Pečující osoby
Místní působnost: Jihočeský kraj
Poslední aktualizace: 5.12.2023

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 19.1.2024

Vyhlašovatel

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2
37076 České Budějovice
(CZ) Czech Republic

386 720 111

IČ: 70890650

Všechny výzvy vyhlašovatele (185)

Kontaktní osoby

Hana Müllerová
kontaktní osoba

386 720 362

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace