Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2024

Organizace: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu:

Neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora, prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.

Podporované aktivity: 

  • vzdělávací programy pro osoby neformálně pečující zaměřené na rozvoj osobních, rodinných i pečovatelských kompetencí (prezenční nebo on-line semináře, kurzy, programy pro rozvoj osobnosti, na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, zvládání krizí, finanční gramotnosti, pečovatelské kurzy, kurzy první pomoci atd.), 
  • organizace a zajištění provozu svépomocných skupin pro pečující osoby, 
  • terénní poradenské služby v oblasti péče či psychologická podpora v domácnosti pečujícího, 
  • organizace a zajištění služby homesharing či zapojení dobrovolníků do péče v domácím prostředí (prezenční nebo on-line aktivity a osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor dobrovolníků), 
  • osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (prezenční nebo on-line), f) zajištění a provoz provázení pro pozůstalé.

Oprávnění žadatelé:

  1. spolky nebo pobočné spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
  2. obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
  3. ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
  4. církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Webové stránky programu: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/22016-506-Dotacni+program+na+podporu+pecujicich+osob+pro+rok+2024.aspx
Zaměření výzvy: Komunitní rozvoj, kultura, umění, sociální podnikání, sociální služby, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina: Neziskové organizace, pečující osoby
Místní působnost: Jihomoravský kraj
Poslední aktualizace: 11.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 1.3.2024
Finanční alokace výzvy: 2 500 000 Kč
Granty: 50 000 Kč - 200 000 Kč

Vyhlašovatel

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3
60182 Brno
(CZ) Czech Republic

54165 1111

IČ: 70888337

Všechny výzvy vyhlašovatele (159)

Kontaktní osoby

Mgr. Bořivoj Sekanina
kontaktní osoba

541 651 424

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace