Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2024

Organizace: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit obcí a měst za účelem naplňování cílů rodinné politiky Jihomoravského kraje.

Podporované aktivity:

  • osvětové a vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory hodnoty rodiny a její stability, rozvoje partnerských a rodičovských kompetencí (např. prezenční nebo online kurzy partnerství a rodičovství, zvládání krizí, výchova dítěte, komunikace, manželské večery, Týden pro rodinu, Národní týden manželství apod.), 
  • vzdělávací a aktivizační programy pro seniory (např. prezenční nebo on-line kurzy kyberbezpečnosti, finanční gramotnosti, počítačových dovedností, age managementu, zdravotní cvičení, zdravý životní styl, univerzity třetího věku, den seniorů apod.), 
  • aktivizační programy na podporu mezigeneračních vztahů mezi dětmi a seniory (např. společné tvoření, učení, vaření, vyrábění, čtení; pro tyto účely nejsou za mezigenerační aktivity považovány akce typu společná návštěva divadla, vystupování dětí před seniory, vodění dětí do kroužků apod.),
  • aktivity na podporu komunitního života s přímým zapojením občanů (např. sousedské slavnosti, sousedská výpomoc, rozvoj dobrovolnictví; pro tyto účely nejsou za komunitní akce považovány aktivity typu hody, kulturní slavnosti a aktivity, hudební festivaly, podpora tanečního umění, lidové kultury apod.), 
  • vznik a rozvoj Family Pointů a Senior pointů (či jiných obdobných kontaktních míst), 
  •  opravy herních prvků na dětských nebo mezigeneračních hřištích, 
  • koncepční a informační činnost v rodinné a seniorské politice (např. zpracování strategických dokumentů, propagačních materiálů, organizace kulatých stolů), 
  • realizace schválených neinvestičních opatření auditu familyfriendlycommunity (v obcích s uděleným certifikátem), i) zajištění vzdělávacích programů a svépomocných skupin pro neformálně pečující osoby. 

Oprávnění žadatelé:

  • obce a města na území Jihomoravského kraje, 
  • městské části Statutárního města Brna. 
Webové stránky programu: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/22017-506-Podpora+rodinne+a+seniorske+politiky+na+urovni+obci+pro+rok+2024.aspx
Zaměření výzvy: Sociální podnikání, sociální služby, vzdělávání, kurzy, stipendia, poradenství
Cílová skupina: Děti, mládež, senioři
Místní působnost: Jihomoravský kraj
Poslední aktualizace: 11.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 1.3.2024
Finanční alokace výzvy: 4 000 000 Kč
Granty: 25 000 Kč - 100 000 Kč

Vyhlašovatel

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3
60182 Brno
(CZ) Czech Republic

54165 1111

IČ: 70888337

Všechny výzvy vyhlašovatele (159)

Kontaktní osoby

Mgr. Bořivoj Sekanina
kontaktní osoba

541 651 424

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace