Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO pro rok 2024

Organizace: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu:

Podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit za účelem rozvoje vhodného prostředí pro rodiny, podpory stability rodiny, mezigeneračních vztahů, partnerských a rodičovských kompetencí.

Podporované aktivity:

  • osvětově – vzdělávací programy pro rodiny (včetně on-line formy) za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, rodičovství, efektivní komunikace, výchovy dětí, manželské večery apod.),
  • partnerské či manželské poradenství za účelem stabilizace vztahu,
  • celoroční* volnočasové aktivity pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené a jejich děti (včetně on-line formy) za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené (zejména aktivity mateřských, rodinných a komunitních center),
  • aktivity na podporu mezigeneračních vztahů (včetně on-line formy) mezi dětmi/mládeží a seniory, při nichž dochází ke vzájemnému obohacování (např. společné kreativní či sportovní aktivity, vzájemné učení atd.), za mezigenerační aktivity nejsou považovány akce typu návštěva divadla, vystupování dětí před seniory, vodění dětí do kroužků, aktivity dětí a rodičů, veřejné rodinné akce bez přímého společného zapojení dětí a seniorů atd.,
  • zřízení nebo provoz Family Pointu,
  • osvětové aktivity a vzdělávání zaměstnavatelů (včetně on-line formy) za účelem vytváření flexibilních pracovních úvazků.

Do projektu lez zahrnout více podporovaných oblastí aktivit.

Oprávnění žadatelé:

  • spolky nebo pobočné spolky, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje (např. centra pro rodinu, mateřská centra, kluby maminek apod.)
  • obecně prospěšné společnosti, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje
  • ústavy, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje
  • církevní právnické osoby, které poskytují služby pro rodiny s dětmi a působí na území Jihomoravského kraje
Webové stránky programu: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/22018-506-Podpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+NNO+pro+rok+2024.aspx
Zaměření výzvy: Kultura, umění, sport a volný čas, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina: Děti, mládež, neziskové organizace, pečující osoby, senioři
Místní působnost: Jihomoravský kraj
Poslední aktualizace: 11.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 1.3.2024
Finanční alokace výzvy: 5 000 000 Kč
Granty: 25 000 Kč - 50 000 Kč

Vyhlašovatel

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3
60182 Brno
(CZ) Czech Republic

54165 1111

IČ: 70888337

Všechny výzvy vyhlašovatele (159)

Kontaktní osoby

Mgr. Jana Pízová
kontaktní osoba

541 652 169

Mgr. Jana Prudká
kontaktní osoba

541 652 162

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace