Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024

Organizace: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora přímé práce s nezletilými dětmi a rodinami ohroženými zejména rozvodem/rozchodem rodičů.

Podporované aktivity:

 • zajištění podpory pro bezpečný kontakt dítěte s jemu blízkou osobou (tzv. asistované kontakty/asistovaná předávání); na základě vyhodnocení situace dítěte a IPOD, 
 • podpora péče o děti v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany se zaměřením na rodiče, potažmo děti v rozvodové/rozchodové situaci, 
 • mediace, 
 • podpora kontaktu dítěte s rodičem ve VTOS – v situacích, kdy dítě zůstává v biologické rodině nebo je svěřeno do pěstounské péče, svěřeno do ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Podpora všech zúčastněných stran (motivace ke kontaktu, příprava, psychologická podpora apod.) 
 • odborná pomoc a vzdělávání budoucích náhradních rodičů v období od jejich zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli až do právní moci rozsudku o svěření dítěte do osvojení. Prohloubení jejich informovanosti o právní situaci před a po přijetí dítěte (např. z pěstounské péče na přechodnou dobu, z porodnice, babyboxu, utajeného porodu), pro dosud neuspokojené žadatele způsob vypořádání se se změnou zvolených preferencí k přijatému dítěte.

Oprávnění žadatelé:

 • spolky nebo pobočné spolky
 • obecně prospěšné společnosti 
 • ústavy 
 • církevní právnické osoby 
 • příspěvkové organizace Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna 
 • fyzické osoby – podnikatel - OSVČ, které poskytují služby dětem a jejich rodičům na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona, a působí na území Jihomoravského kraje,
Webové stránky programu: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/22019-506-Podpora+prace+s+detmi+a+rodinami+v+oblasti+socialne-pravni+ochrany+deti+pro+rok+2024.aspx
Zaměření výzvy: Kultura, umění, sociální služby, sport a volný čas, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina: Děti, mládež, neziskové organizace, pečující osoby
Místní působnost: Jihomoravský kraj
Poslední aktualizace: 11.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 1.3.2024
Finanční alokace výzvy: 2 000 000 Kč
Granty: 25 000 Kč - 500 000 Kč

Vyhlašovatel

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3
60182 Brno
(CZ) Czech Republic

54165 1111

IČ: 70888337

Všechny výzvy vyhlašovatele (159)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace