Podpora obnovy kulturních památek v Jihomoravském kraji v roce 2024

Organizace: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu: 

Cílem dotačního programu je podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek na území Jihomoravského kraje.

Podporované aktivity:

Dotační titul 1 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

 • Účel: podpora odstranění havarijních (závažných) stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: stavební obnova kulturních památek v kraji spočívající v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků, ve statickém zajištění budov, odvlhčení objektů/budov, v obnově fasád vč. venkovních výplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel do 6 000 a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku
  a střechu včetně krovů a klempířských prvků.
 • Cíl: zachování kulturního dědictví a kompenzace zvýšených nákladů spojených s
  obnovou kulturních památek.

Dotační titul 2 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých
a movitých kulturních památek

 • Účel: podpora záchrany bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek s preferencí restaurování soch, maleb a malířské výzdoby, včetně jejich součástí a dále hudebních nástrojů a ohrožených významných hrobů, které jsou samostatně prohlášeny za památky.
 • Cíl: zachování kulturního dědictví a kompenzace zvýšených nákladů spojených s obnovou
  kulturních památek.

Dotační titul 3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče –příprava obnovy kulturních památek – projektové a jiné dokumentace

 • Účel: příprava předprojektové a projektové dokumentace k žádosti o závazné stanovisko na obnovu kulturních památek (jako např. statických posudků, restaurátorských průzkumů, stavebně historických průzkumů, aj.).
 • Cíl: zachování kulturního dědictví a kompenzace zvýšených nákladů spojených s obnovou
  kulturních památek.

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která:
vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku (za kulturní památku pro účely tohoto programu je považována též i tzv. pozdě zapsaná památka dle bodu 6.20 tohoto dotačního programu).

Webové stránky programu: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/22059-506-Podpora+obnovy+kulturnich+pamatek+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2024.aspx
Zaměření výzvy: Komunitní rozvoj, kultura, umění, regionální rozvoj
Cílová skupina: Neziskové organizace, umělci, veřejnost
Místní působnost: Jihomoravský kraj
Poslední aktualizace: 15.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 1.3.2024
Finanční alokace výzvy: 20 500 000 Kč
Granty: 25 000 Kč - 500 000 Kč dle jednotlivých dotačních titulů

Vyhlašovatel

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3
60182 Brno
(CZ) Czech Republic

54165 1111

IČ: 70888337

Všechny výzvy vyhlašovatele (159)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace