Dotační program Preventivní programy škol v roce 2024

Organizace: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Podporované aktivity:

Prioritně budou podporovány dlouhodobé systematické projekty:

  • zaměřené na prevenci rizikového chování dětí a mládeže - problematika užívání legálních drog (alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu atd.
  • na podporu sociálního klimatu školy,
  • na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků prevence a řešení rizikových projevů chování.

Oprávnění žadatelé:

Právnické osoby vykonávající činnost škol všech zřizovatelů zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a právnické osoby vykonávající činnost pedagogicko-psychologických poraden zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Webové stránky programu: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21771-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2024.aspx
Zaměření výzvy: Prevence, poradenství
Cílová skupina: Děti, mládež, neziskové organizace, studenti, žáci, učitelé, vědci
Místní působnost: Jihomoravský kraj
Poslední aktualizace: 15.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 1.3.2024
Finanční alokace výzvy: 2 500 000 Kč
Granty: 20 000 Kč - 80 000 Kč

Vyhlašovatel

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3
60182 Brno
(CZ) Czech Republic

54165 1111

IČ: 70888337

Všechny výzvy vyhlašovatele (159)

Kontaktní osoby

Mgr. Lenka Možná
kontaktní osoba

541658310

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace