Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2024

Organizace: Úřad městské části Praha 11

Popis výzvy

Zaměření výzvy:

  • Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb a návazných sociálních služeb. Dotace jsou finanční prostředky určené na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb a návazných sociálních služeb, a jsou spojené se základními činnostmi, které jsou stanoveny zákonem o sociálních službách. 
  • Podpora aktivního trávení volného času a navazování kontaktů mezi obyvateli MČ Praha 11 prostřednictvím komunitních center. 
  • Podpora prevence závislostního chování, agresivního chování a šikany, záškoláctví, rizikového sexuálního chování, poruchy příjmu potravy a rizikového chování v kyberprostoru.

Dotační programy:

I. program: Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11

II. program: Program všeobecné primární prevence rizikového chování dětí a mládeže pro MŠ a ZŠ se sídlem na MČ Praha 11

III. program: Program všeobecné primární prevence rizikového chování realizované na ZŠ na MČ Praha 11 žadatelem s certifikací odborné způsobilosti nebo kladným vyjádřením Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu

Oprávnění žadatelé:

  • Poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  • Fyzická nebo právnická osoba poskytující služby navazující a vhodným způsobem doplňující registrované sociální služby v oblastech uvedených v čl. III. – I. program, odst. b) této metodiky. 
  • U I. programu, odst. c) právnická osoba poskytující aktivity v komunitním centru na MČ Praha 11. 
  • Fyzická osoba s trvalým bydlištěm na MČ Praha 11, která žádá o finanční příspěvek na zajištění osobní asistence (nezletilé děti, dospělí se zdravotním postižením). 
  • U II. programu mateřská škola a základní škola podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která má sídlo na území MČ Praha 11. 
  • U III. programu může žádat právnická nebo fyzická osoba, která má certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.
Webové stránky programu: https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&typ=29&detail_claim=24499&
Zaměření výzvy: Sociální podnikání, sociální služby, sociálně-zdravotní
Cílová skupina: Neziskové organizace, pečující osoby, senioři, sociálně potřební, veřejnost
Místní působnost: Hlavní město Praha, Výzvy měst a obcí
Poslední aktualizace: 25.1.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 28.2.2024
Finanční alokace výzvy: 2 450 000 Kč

Vyhlašovatel

Úřad městské části Praha 11

Odbor školství a kultury, Vidimova 1324
14941 Praha 4
(CZ) Czech Republic

267 902 111

IČ: 00231126

Všechny výzvy vyhlašovatele (35)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace