Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Organizace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu:

Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je podpora vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jedná se o aktivity, které splňují tři klíčové principy sociálního podnikání, ekonomický, sociální a environmentální prospěch.

Cílem těchto aktivit je zejména zvýšit uplatnění znevýhodněných sociálních skupin (osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním) na lokálním trhu práce, a zároveň podpořit růst sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji a zabezpečit udržitelný rozvoj této oblasti.

Dotační tituly:

PSP 1/21 Pořízení materiálně-technického vybavení a opravy sociálních podniků 

  • pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněním v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví, tzn. pořizovací cena nepřesáhne u jednotlivé položky hranici pro ocenění majetku stanovenou vnitřním účetním předpisem žadatele (hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel),
  • pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku s oceněním v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví (hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel),
  • spotřebu materiálu, jehož pořizovací cena je nižší než 3.000 Kč/ks vč. nákupu materiálu v souvislosti s opravami, tento materiál však nesmí sloužit ke zhodnocení a následnému prodeji movitých věcí třetím stranám,
  • opravy a udržování (pouze nákup služeb).

Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč 

PSP 2/22 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 300 000 Kč

Minimální výše poskytnuté dotace: 101 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč

PSP 3/22 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 600 000 Kč

Minimální výše poskytnuté dotace: od 301 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000 Kč

U titulů PSP 2/22 a PSP 3/22 bude:

Investiční dotace použita na:

  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněním v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví – zakoupení strojů, technologického zařízení, pracovních prostředků nebo jiného vybavení sociálního podniku apod.

V případě pořízení automobilu žadatel při podání žádosti v popisu projektu uvede informaci o tom, zda je či není automobil speciálně upraven pro osoby se zdravotním postižením. V případě, že automobil není speciálně upraven pro osoby se zdravotním postižením, zdůvodní při podání žádosti v popisu žadatel využití neupraveného vozidla s ohledem na potřeby cílové skupiny.

  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněním v souladu s právními předpisy upravujícím účetnictví – nákup softwaru
  • rekonstrukce včetně souvisejících stavebních úprav, které napomohou k rozšíření nebo udržení činností sociálního podniku (dotaci nelze požadovat na projektovou dokumentaci)

Oprávnění žadatelé:

  • Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány subjekty, které jsou ke dni vyhlášení dotačního programu členy Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z. s. Právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je kraj nebo obec, dotaci nelze poskytnout.
Webové stránky programu: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podminky-programu-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2024-17999/
Zaměření výzvy: Sociální podnikání, sociální začleňování, zaměstnanost
Cílová skupina: Neziskové organizace, sociálně potřební, zdravotně postižení
Místní působnost: Moravskoslezský kraj
Poslední aktualizace: 27.2.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 29.3.2024
Granty: 50 000 Kč - 600 000 Kč

Vyhlašovatel

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117
70218 Ostrava
(CZ) Czech Republic

595 622 222

Všechny výzvy vyhlašovatele (212)

Kontaktní osoby

Mgr. Peter Hančin
kontaktní osoba

595 622 279

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace