Vzdělání pro všechny

Organizace: Ústecká komunitní nadace

Popis výzvy

Zaměření programu:

Podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

Komu je program určen:

Věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. dětem školou povinným a studujícím mladým lidem, kteří žijí v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. 

Jedná se prioritně o…

 • děti a mladé lidi nacházející se v nepříznivé finanční situaci (například děti z neúplných či vícedětných rodin či s nízkými příjmy atp.);
 • děti a mladé lidi v náhradní rodinné péči (děti a mládež vyrůstající v dětských domovech, SOS vesničkách atp.);
 • děti a mladé lidi s individuálním znevýhodněním (osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s duševním či chronickým onemocněním) 
 • děti a mladé lidi pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (příslušníci etnických, národnostních či náboženských menšin znevýhodnění například jazykovou barierou atp.). 

Podporované aktivity:

 • jednorázově na úhradu materiálního vybavení (např. nákup učebních pomůcek, pořízení speciálních pomůcek potřebných pro studium);
 • na úhradu vzdělávacích kurzů (např. jazykové, oborové);
 • dlouhodobě na úhradu nákladů spojených se studiem v podobě stipendia (např. úhrada školného, dopravy, ubytování, stravy, dofinancování osobní asistence); 
 • k úhradě jiných doprovodných aktivit, materiálového vybavení či služeb přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně přispívající k odstraňování handicapu v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

Oprávnění žadatelé:

 • Fyzické osoby - zájemci o nadační příspěvek studující v době podání žádosti na základních či středních školách, učilištích, vyšších odborných školách nebo vysokých školách. 
 • Mezi žadateli mohou být jak současní žáci a studenti, tak žadatelé bez statutu žáka a studenta ucházející se o studia na výše zmíněných školách. Ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní-li před nástupem na studia veškeré podmínky k jeho přijetí. 
 • V případě osob mladších 18 let, žádost o nadační příspěvek podávají jeho zákonní zástupci (rodiče, pěstouni, opatrovníci).
 • Zájemci o nadační příspěvek musí prokázat, jak jsou v přístupu ke vzdělání nebo v osobním rozvoji znevýhodněni, a že mají povolení k pobytu na území České republiky delší než na 90 dní.
Webové stránky programu: https://www.komunitninadace.cz/zadatel/grantova-kola-a-vyzvy/
Zaměření výzvy: Sociální služby, sociální začleňování, vzdělávání, kurzy, stipendia, prevence, poradenství
Cílová skupina: Děti, mládež, neziskové organizace, studenti, žáci, zdravotně postižení
Místní působnost: Ústecký kraj
Poslední aktualizace: 8.4.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 5.5.2024
Finanční alokace výzvy: 200 000 Kč
Granty: max 15 000 Kč

Vyhlašovatel

Ústecká komunitní nadace

Karla IV. 400/11
40001 Ústí nad Labem - Střekov
(CZ) Czech Republic

475 201 023

IČ: 44552254

Všechny výzvy vyhlašovatele (73)

Kontaktní osoby

Petr Veselý

+420 475 208 258

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace