Participativní vytvoření konceptu integrovaného managementu krajiny a zavádění jeho implementace v Zambii

Organizace: Česká rozvojová agentura

Popis výzvy

Zaměření programu:

Záměrem a cílem této dotační výzvy je přispět k systematickému a participativnímu zavádění principů integrovaného krajinného managementu v Zambii. V rámci projektu bude vyhotoven koncept ILM, a to na základě komplexní analýzy právního a politického prostředí a všech relevantních aktérů, kteří v jeho rámci působí. Vytvořený koncept bude všemi těmito aktéry náležitě validován a publikován spolu se strategickými doporučeními pro jeho implementaci v kontextu Zambie. V rámci distribuce publikovaného konceptu ILM pro Zambii proběhne též facilitace a formalizace meziinstitucionálních partnerství v oblasti ILM, přičemž průřezovou aktivitou bude školení vybraných stakeholderů na zásadní aspekty ILM.

Geografické a sektorové zaměření výzvy:

Projekt bude implementován prioritně na národní úrovni, ale částečně též na nižších úrovních (provincie, distrikty) v Zambii. Zahrnuto bude konkrétně pět cílových provincií, jak jsou specifikovány v rámci programu AAP22, tedy Southern, Central, Eastern, Muchinga a hlavní město Lusaka.

Projekt spadá do sektoru Zemědělství a rozvoj venkova, jak je definován v Bilaterálním programu rozvojové spolupráce ČR a Zambie, a konkrétně se zabývá udržitelným managementem krajiny v zájmu mitigace negativních vlivů klimatické změny či adaptace na ně.

Oprávnění žadatelé:

V souladu s ustanovením usnesení vlády č. 591/2020 ze dne 1. června 2020 a v souladu s příslušnými ustanoveními Rozpočtových pravidel může být dotace z finančních prostředků účelově vyčleněných na ZRS ČR poskytnuta pouze těmto subjektům: 

  • SPOLKŮM podle § 7 odst. 1 písm. e) Rozpočtových pravidel,
  • OBECNĚ PROSPĚŠNÝM SPOLEČNOSTEM, nadacím, nadačním fondům a ústavům podle § 7 odst. 1 písm. i) Rozpočtových pravidel,
  • PRÁVNICKÝM OSOBÁM, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a to výhradně na tyto účely dle § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel,
  • ÚČELOVÝM ZAŘÍZENÍM REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost v § 7 odst. 1 písm. f) Rozpočtových pravidel,
  • ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM na jinou než podnikatelskou činnost podle § 7 odst. 1 písm. c) Rozpočtových pravidel,
  • MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM (s registrací v ČR) dle § 7 odst. 1 písm. n) Rozpočtových pravidel,
  • DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ dle § 7 odst. 1 písm. j) Rozpočtových pravidel.
Webové stránky programu: http://www.czechaid.cz/dotace/vyzva-posileni-systemu-laboratore-v-narodni-pediatricke-nemocnici-v-phnom-penhu-v-kambodzi/
Zaměření výzvy: Mezinárodní spolupráce, výzkum a vývoj, životní prostředí
Cílová skupina: Neziskové organizace
Místní působnost: Celá ČR, Zahraničí
Poslední aktualizace: 5.4.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 6.5.2024

Semináře

Semináře pořádané vyhlašovatelem grantové výzvy

seminář pro žadatele
Termín konání: 10.3.2021
Místo: online

Vyhlašovatel

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3
11850 Praha 1
(CZ) Czech Republic

251 108 130

IČ: 75123924

Všechny výzvy vyhlašovatele (79)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace