Vy rozhodujete, my pomáháme - 15. kolo

Organizace: Nadační fond Tesco

Popis výzvy

Zaměření programu:

Program poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Tesco.

Grant obdrží 70 neziskových či příspěvkových organizací (v každém regionu jedna nezisková či příspěvková organizace).

Podporované oblasti: 

  • Zlepšení prostředí pro místní občany: rozvoj komunitního života/komunitního prostředí; ochrana přírody a životního prostředí (podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování dopadů změny klimatu, účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání); podpora vědy a kultury; zmírnění dopadů na komunitu spojených s pandemií vyvolanou onemocněním Covid-19 (např. nákup materiálu, služby související s Covid19 apod. – může se jednat o zdravotnické pomůcky, speciální akce atd.).
  • Podpora organizací: profesionalizace a rozvoj organizací občanské společnosti, které plní aktivně stejné SDGs jako Organizátor, jejich propojování a síťování.
  • Investice do mladé generace/Zdravý životní styl: vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých; podpora zdraví a zdravého životního stylu; podpora rodičů pečujících o handicapované děti vČR; podpora rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci; pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, podpora sportu.
  • Nadspotřeba a plýtvání: osvěta ke změně spotřebního chování, podpora zahrádkaření, revitalizace a zakládání sadů, snižování produkce odpadu, osvětové aktivity ve vazbě na toto téma.
  • Pomoc a podpora uprchlíkům na území České republiky.

Oprávnění žadatelé:

O nadační příspěvek z Programu může zažádat nezisková organizace registrovaná v ČR, a to konkrétně: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, příspěvková organizace, nadace, nadační fond.

Webové stránky programu: https://itesco.cz/pomahame/about/
Zaměření výzvy: Dobrovolnictví, humanitární pomoc, komunitní rozvoj, regionální rozvoj, spolková činnost
Cílová skupina: Děti, mládež, dobrovolníci, neziskové organizace, senioři, zdravotně postižení
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 9.4.2024

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 3.5.2024
Finanční alokace výzvy: 3 150 000 Kč
Granty: 45 000 Kč

Vyhlašovatel

Nadační fond Tesco

Vršovická 1527/68 b)
10000 Praha 10 – Vršovice
(CZ) Czech Republic

727 915 924

Všechny výzvy vyhlašovatele (15)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace