GIS VII – 2007

Organizace:

Popis výzvy

Zaměření programu

Grantový program na podporu geoinformační infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině. Tématicky se člení na tituly: B. Metageoinformace a geodata C. Geoaplikace D. Vzdělávání a osvěta v GIS

Co podporuje

Účelem poskytovaných finančních prostředků je spolufinancovat aktivity vedoucí ke zdokonalování a co nejúčelnějšímu využívání geoinformačních technologií v kraji Vysočina v měnících se podmínkách. Program napomůže diferencovanému rozvoji GIS v uzlech regionáního GIS a ISVS na úřadech obcí pověřených a s rozšířenou působností. Dílčími tituly vystihuje grantový program GIS VII prioritní oblasti, které řeší současné aktuální problémy budování GIS v kraji: (titul A) zaměřený dříve tradičně na základní technickou infrastrukturu GIS je v tomto programu vynechán a s ohledem na limitované disponibilní finanční prostředky nebude podporován) B) integrovaná a distribuovaná datová základna, standardizace, digitální dokumentace s vloženou inteligencí. V tomto programu poprvé nebude již výrazně podpořena tvorba a  aktualizace geodat, ale především vytvoření a integrace žádoucích metageoinformací a metadat umožňujících bezchybnou interpretaci obsahu geografické informace, snadné vyhledávání, zabrání duplicitnímu pořizování, zbytečným konverzím, zpřístupní vytvořený digitální obsah geodat a geoinformací odborné i laické veřejnosti. V dohodnutých případech odevzdá žadatel kopii vytvořených metadat do databanky GIS kraje a poskytne kraji dispoziční právo (licenci) k užití vytvořených geodat. Metadata musí respektovat obecně závazné předpisy a nařízení, platné normy, standardy, číselníky a krajem předepsané technické podmínky, metodické postupy, ukazatele kvality, nebo závazná doporučení, pokud již pro danou třídu metadat existují. Podpořeny budou též digitalizace a převody existujících přejímaných geodat do tvaru a formátů, které přímo vedou k vytvoření jednotné sdílené geodatabáze v územním rozsahu nejméně dvou obcí s rozšířenou působností. C) dostupné, lidsky přítulné a uživatelsky jednoduché nástroje pro práci s prostorovými informacemi, aplikace, uživatelské utility, převodníky, standardizované přenosové formáty a rozhraní, stanovení a ověření racionalizovaných technologických postupů vhodných pro GIS kraje. V tomto programu GIS-VII budou přednostně podpořené projekty, které žadatelé zaměří na systémově interoperabilní a uživatelsky přívětivé aplikace pro rychlé zavedení nového institutu zákona o územním plánování a stavebním řádu – územně analytických podkladů. D) kultivace lidských zdrojů - publikace, výstavy, soutěže, školení, studijní cesty, konference, semináře, analýzy, studie, osvojení specificky profesních GIT znalostí jako konkurenční výhody, propagace nově získaných geografických poznatků u obyvatel Vysočiny, vyzdvižení kladů kraje a pěstování ovzduší sounáležitosti a zdravě patriotické hrdosti při současném ovládnutí klientských aplikací GIS. Sedmý grantový program GIS v titulu D podpoří jmenovitě a prioritně projekty, které budou aktivizovat studenty a učitele škol Vysočiny s cílem užít GIS pro lepší poznání Vysočiny samé, partnerských a sousedních regionů, pro moderní výuku geografie a příbuzných geovědních disciplín. Podpoří též projekty

Koho podporuje

• Obce a města v kraji Vysočina • Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích • NNO (Nevládní neziskové organizace) • Specializované dodavatelské firmy s dobrozdáním samosprávných úřadů, které předmětné služby nebo produkty pro rozvoj GIS objednávají • Školy a instituce poskytující vzdělávání zaměřené na geovědní obory a jejich užití v praxi, včetně terciárního vzdělávání
Webové stránky programu: http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=akt
Zaměření výzvy: Dobrovolnictví, rozvoj nno
Cílová skupina: Osoby po výkonu trestu
Místní působnost: Kraj Vysočina
Poslední aktualizace: 16.2.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 15.10.2007

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace