Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

Organizace:

Popis výzvy

Zaměření programu

I. Posilování kapacit a partnerství NNO
II. Rozvojové vzdělávání a osvěta
III. Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci


A) oblast KAPACITY – zahrnuje podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na budování organizačních a administrativních struktur NNO a posilování jejich schopností poskytovat veřejné služby v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) – technické a administrativní zázemí, odborné knihovny a databáze, propagační a fund-raisingové aktivity, výměna informací a zkušeností, rozvoj lidských zdrojů (účast na národních i mezinárodních odborných kursech, školeních a konferencích, stáže a studijní pobyty, apod.). Dotační titul rovněž slouží k podpoře růstu odborných kapacit NNO pro účast v grantových programech Evropské komise a dalších donorů v rámci ZRS.

B) oblast PARTNERSTVÍ – cílem projektů v této oblasti má být podpora spolupráce a koordinace aktivit ZRS v rámci české i mezinárodní rozvojové konstituence; zvýšení kvality, efektivity a mezinárodní kompatibility systému ZRS. Podporovány budou aktivity zaměřené na výměnu informací a sdílení zkušeností, organizaci společných akcí v ČR či sousedních zemích, přípravu společných projektů a programů ZRS, spolupráci při budování systému české ZRS, zpracování odborných studií, oponentur a zastupování NNO v českých i mezinárodních rozvojových strukturách, apod.

C) oblast ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – cílem projektů v této oblasti má být zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolupráce, zlepšení kvality a dopadů české ZRS, příprava vzdělávacích materiálů a programů, organizace a realizace vzdělávacích a tréninkových akcí - seminářů, workshopů, školení, konferencí, studijních cest; budování konzultačních a vzdělávacích center; poradenství při realizaci pilotních aktivit ZRS, apod.

D) oblast OSVĚTA – cílem projektů v této oblasti má být zvýšení zájmu i podpory české veřejnosti pro oblast ZRS, organizace osvětových, informačních, kulturních a sportovních akcí s tématikou ZRS pro veřejnost, průzkumy veřejného mínění, publikace, periodika, multimediální prezentace k problematice rozvojových zemí a k problematice ZRS, informační centra (i virtuální), apod. Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti.

E) Předmětem dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci“ je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalších oprávněných subjektů v oblasti posilování kapacit a akceschopnosti zastřešujících organizací subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci. Jde zejména o oblast administrativního a technického zabezpečení chodu zastřešujících organizací, organizace společných akcí členů těchto organizací a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.

Co nepodporuje

Aktivity, které s náplní dotačního programu nesouvisí (nemají vztah k rozvojovým zemím).

Koho podporuje

Vhodné pouze pro subjekty aktivní v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (aktivity související s rozvojovými zeměmi a tematikou boje proti globální chudobě). Podrobně viz vyhlášení dotačních titulů.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově vyčleněných na ZRS může být poskytnuta pouze subjektům spadajícím pod písmena d), f), g) nebo j). Jedná se o tyto typy dotací:

- dotace a návratné finanční výpomoci územním samosprávným celkům na jinou než podnikatelskou činnost;
- dotace občanským sdružením;
- dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-• právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely;
- dotace nadacím a nadačním fondům.
Dotace jsou určeny pouze pro subjekty působící v oblasti zahraniční ro
Webové stránky programu: http://www.mzv.cz/pomoc
Zaměření výzvy: Média, ochrana lidských práv
Cílová skupina: Děti, mládež, menšiny, migranti, osoby po výkonu trestu
Místní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Poslední aktualizace: 16.2.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 9.11.2009
Finanční alokace výzvy: 21 000 000 Kč
Granty: do 1 800 000 Kč

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace