Podpora tradiční lidové kultury

Organizace: Ministerstvo kultury

Popis výzvy

Zaměření programu

Ministerstvo kultury (dále „ministerstvo“) vyhlašuje pro rok 2010 výběrové dotační řízení na projekty zaměřené na podporu tradiční lidové kultury, s důrazem na naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Výběrové dotační řízení se vyhlašuje ve dvou samostatných kategoriích :
Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v různých oborech tradiční lidové kultury
Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady na základě usnesení vlády č. 571/2003, a pro předkladatele projektů přímo naplňujících konkrétní úkoly Koncepce účinnější péče o  tradiční lidovou kulturu, zejména Nositele tradice lidových řemesel

Co podporuje

Kategore A:Projekty mohou být zaměřeny na následující aktivity:

dokumentace, identifikace a prezentace jevů tradiční lidové kultury,
mimořádné počiny ve všech oblastech tradiční lidové kultury,
zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů, výzkumná činnost,
shromažďování dokladů o jevech tradiční lidové kultury pro databáze,
dokumentace a záznamy technologií,
popularizace a prezentace shromážděných dokladů, výstavní činnost a demonstrace, předvádění technologií lidových řemesel,
tvůrčí dílny v řemeslných oborech se zvláštním zřetelem k předávání zkušeností a dovedností starých řemeslníků následovníkům,
podpora výjimečných edičních počinů.
Kategorie B: Projekty Nositelů tradice lidových řemesel oceněných Ministerstvem kultury v letech 2001 – 2009 na základě nařízení vlády č. 5/2003, o oceňování v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006, mohou být zaměřeny na následující aktivity:

podpora prezentace řemesel
podpora uchování ohrožených řemeselv podpora předávání řemeslných dovedností a znalostív Projekty regionálních odborných pracovišť mohou být zaměřeny na aktivity vyplývající z Doporučení MK ve věci regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu vydaného pod č.j. 323/2004, zejména však v těchto okruzích:

Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v České republice (téma výzkumu pro rok 2010: a) Společenské vztahy, b) Výtvarná kultura)
Strategie prezentace lidové kultury
Národní seznam jevů tradiční lidové kultury
Nositelé tradice lidových řemesel

Co nepodporuje

Folklorní přehlídky a folklorní festivaly. Ministerstvo kultury nepodporuje běžnou kurzovní činnost, první ročníky akcí a akce komerčního charakteru – např. trhy, lidové veselice, hody, vinobraní atp.

Z dotace nelze hradit investiční náklady a veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu, mzdy funkcionářů, zabezpečení běžného chodu organizace, honoráře účinkujícím, cestovné auty, taxi, pohoštění, dary, reklamní předměty, zahraniční cesty

Koho podporuje

Výběrové dotační řízení se vyhlašuje ve dvou samostatných kategoriích :
Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v různých oborech tradiční lidové kultury
Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady na základě usnesení vlády č. 571/2003, a pro předkladatele projektů přímo naplňujících konkrétní úkoly Koncepce účinnější péče o  tradiční lidovou kulturu, zejména Nositele tradice lidových řemesel
Webové stránky programu: http://www.mkcr.cz.
Zaměření výzvy: Humanitární pomoc, média, rozvoj nno
Cílová skupina: Dobrovolníci, menšiny, osoby po výkonu trestu
Místní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Poslední aktualizace: 16.2.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 9.11.2009

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Maltézské nám. 471/1
11000 Praha 1
(CZ) Czech Republic

257 085 111

IČ: 00023671

Všechny výzvy vyhlašovatele (231)

Kontaktní osoby

Mgr. Květoslava Gabrielová
kontaktní osoba

257 085 269

Mgr. Věra Skopová
kontaktní osoba

257 085 258

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace