Nadace Naše dítě - grantové řízení

Organizace: Nadace Naše dítě

Popis výzvy

Zaměření programu

NADACE NAŠE DÍTĚ vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí pro rok 2011.

Co podporuje

Podmínky pro udělení grantu:

1. Cílem projektu musí být ochrana dětí v České republice, případně projekt přímo související s ochranou dětí, zejména dětí nacházejících se v obtížné životní situaci (dětí týraných, zneužívaných, mentálně či fyzicky handicapovaných ), prevence před násilím na dětech včetně komerčního sexuálního zneužívání (tj. dětské pornografie, prostituce a obchodu s dětmi), uvádění do praxe `Úmluvy o právech dítěte" nebo prevence negativních jevů u dětí a mládeže.

2. Projekty musí být realizovány během jednoho roku (12 za sebou jdoucích měsíců) včetně sestavení příslušného rozpočtu. Příjemce grantu musí předložit zprávu o projektu v podobě průběžné a závěrečné zprávy (textové i finanční).

3. Žadatelem o grant musí být právnická osoba.

4. Žadatel předloží spolu se žádostí o grant originál či úředně ověřenou kopii potvrzení o registraci organizace( v případě obč.sdružení – potvrzení Ministerstva vnitra o evidenci v registru o.s., v případě o.p.s. – výpis z rejstříku příslušného krajského soudu, v případě církevních subjektů – výpis z rejstříku Ministerstva kultury). Příslušné potvrzení o registraci organizace nesmí být starší 3 měsíců, tzn. vydávající subjekt jej vystavil v době kratší než 3 měsíce před podáním žádosti o grant.

5. Žadatel dále předloží v neověřené kopii doklad upravující vnitřní poměry organizace (statut, stanovy atd.).

Koho podporuje

Řízení je určeno pro následující okruh právnických osob, které jsou činné v oblasti ochrany dětí a jejich práv: - právnické osoby, jež nebyly založené za účelem podnikání, tj. občanská sdružení, církevní právnické osoby (pouze za podmínky, že poskytují sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby), obecně prospěšné společnosti
Webové stránky programu: http://www.nasedite.cz
Zaměření výzvy: Humanitární pomoc, komunitní rozvoj, mezinárodní spolupráce, ochrana lidských práv
Cílová skupina: Děti, mládež
Místní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 31.3.2011

Vyhlašovatel

Nadace Naše dítě

Ústavní 91/95
18121 Praha 8
(CZ) Czech Republic

266 727 966

IČ: 60166754

Všechny výzvy vyhlašovatele (16)

Kontaktní osoby

Petra Kácovská
kontaktní osoba

266 727 966

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace