Včasná pomoc dětem

Organizace: Nadace rozvoje občanské společnosti

Popis výzvy

Zaměření programu

Nadace rozvoje občasné společnosti (NROS) ve spolupráci s The VELUX Foundations vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí do programu Včasná pomoc dětem. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče. Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině k naplnění tohoto cíle. Záměr programu Včasná pomoc dětem: •Rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí •Posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech •Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR Priorita Krizová pomoc, krizová centra: Děti a mládež do 18 let věku ohrožené týráním, zneužíváním nebo jinou akutní nepříznivou situací, která vyžaduje krizovou pomoc prostřednictvím kvalifikovaného odborného centra. Celkový cíl priority: 1. Zvýšit počet dětí, ke kterým se odborná pomoc dostane. 2. Zajistit nebo rozšířit kapacity ambulantních (detašovaná pracoviště) a pobytových služeb krizových center a zabezpečit zvyšování kvality poskytované služby. 3. Zvýšit počet krizových center a dostupnost specializovaných pracovišť, které mezi sebou spolupracují a dokážou zabezpečit dostatečné pokrytí služby v rámci České republiky. 4. Zvýšit počet kvalifikovaných odborníků v existujících krizových centrech, jako jsou psychologové, sociální pracovníci, psychoterapeuti a další potřebné odborné profese. 5. Nastavit kvalitní a fungující systém spolupráce mezi zainteresovanými institucemi. 6. Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR. 7. Využít inovativní formy pro informování dětí a rodičů o možnosti využití služeb krizových center. Priorita Služby rané péče: Dítě raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, pečující osoby, členové rodin těchto dětí, pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte Celkový cíl priority: 1. Zvýšit počet dětí/rodin, které využívají služby rané péče. 2. Zajistit nebo rozšířit kapacity poskytovatelů a zabezpečit zvyšování kvality poskytované služby. 3. Podpořit nebo rozšířit síť služby tam, které je nejvíce potenciálních a neuspokojených zájemců o službu (kterým z kapacitních důvodů nemohou vyhovět stávající poskytovatelé nebo v místech, kde neexistují) – předpokládáme, že to budou služby pro rodiny dětí se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením. 4. Zvýšit počet kvalifikovaných odborníků u existujících poskytovatelů, jako jsou speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové, terapeuti a další potřebné odborné profese. 5. Podpořit programy zaměřené na spolupráci s institucemi prvního kontaktu a péče o ohrožené děti – odbo

Koho podporuje

Žadatelem je nestátní nezisková organizace (NNO) poskytující služby v oblasti Krizová pomoc nebo Služby rané péče. Přípustné jsou následující právní formy NNO: spolek, zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve, ústav. Projekt může podat organizace, která je zapsána v registru poskytovatelů sociální služby Krizová pomoc nebo Telefonická krizová pomoc či v registru poskytovatelů sociální služby Raná péče.

Webové stránky programu: http://www.nros.cz/cs/
Zaměření výzvy: Komunitní rozvoj, mezinárodní spolupráce, ochrana lidských práv
Cílová skupina: Děti, mládež
Místní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 12.5.2017
Granty: do 700 000 Kč
Další informace: Alena Šváchová, alena.svachova@nros.cz, tel.: 227 217 266 Zuzana Ježková, zuzana.jezkova@nros.cz, tel.: 227 217 252 Lucie Asingrová, lucie.asingrova@nros.cz, tel.: 227 217 252

Vyhlašovatel

Nadace rozvoje občanské společnosti

Na Václavce 1135/9
15000 Praha 5
(CZ) Czech Republic

227 217 211

IČ: 49279416

Všechny výzvy vyhlašovatele (76)

Kontaktní osoby

Alena Šváchová

+420 227 217 211

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace