DCI (CSO-LA) - Enhancing Local Authorities Contribution to the Development Process and Service Delivery - Swaziland - 2017

Organizace: Delegation of the European Union to Swaziland

Popis výzvy

Cíle:
- Rozvoj a podpora občanského vzdělávání, zvyšování povědomí a prosazování podpory zapojování občanů do místních orgánů v otázkách
vývoje: např. zvyšování povědomí občanů a kritické porozumění jejich práv, rolí a odpovědnosti ve spolupráci s místními orgány;
- Posílení kapacity místních orgánů v souladu s jejich mandáty jako poskytovateli sociálních služeb s cílem účinně poskytovat veřejné služby,
zejména sociální služby a předvídat a reagovat na problémy spojené s chudobou a sociální soudržností, a přijmout opatření na podporu
inkluzivního a udržitelného růstu;
- Zlepšení vedoucí, institucionální a operační kapacity místních orgánů a asociací místních orgánů k plnění jejich mandátů stanovených
zákonem s důrazem na inkluzivní, transparentní, koordinační a participativní řízení na místní úrovni;
- Řešení problémů spojených s nakládáním s odpady a udržitelností životního prostředí na územích místních orgánů

Mezi financované akce patří:
- činnosti, které posilují koordinaci, zastupování a zvyšování povědomí o komunitách v rámci místních orgánů;
- činnosti, které zlepšují poskytování služeb v místních orgánech;
- činnosti, které posilují schopnost místních orgánů a sdružení místních orgánů působit jako strategičtí partneři při vytváření politik,
implementaci, veřejné konzultaci a odpovědnosti a účinně propojovat místní prostředí s tvorbou vnitrostátních politik;
- Atd.

Další informace:
- Toto je omezená výzva k předkládání návrhů, v první fázi musí být předloženy k posouzení pouze koncepty.
- Počáteční doba trvání projektu: mezi 24 a 36 měsíci.

Způsobilost:
- právnická osoba;
- neziskový subjekt;
- místní orgán (místní samospráva/obce nebo rovnocenný subjekt) a sdružení místních orgánů;
- usazen v členském státě Evropské unie nebo ve Svazijském království nebo v členském státě SADC;
- přímo odpovědný za přípravu a řízení akce se spolužadatelem a přidruženým subjektem, nebýt zprostředkovatel.

Oprávnění žadatelé: Místní a regionální úřady, školy, korporace, státní správa, rozvojové nevládní organizace, malé a střední podniky, univerzity, neziskové
organizace, mezinárodní organizace

Určeno zemím: Evropská unie, celosvětově: Svazijsko

Webové stránky programu: http://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
Zaměření výzvy: Média, ochrana lidských práv
Cílová skupina: Osoby po výkonu trestu
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 18.5.2017
Finanční alokace výzvy: 500 000 euro
Granty: 250 000 euro

Vyhlašovatel

Delegation of the European Union to Swaziland

Lilunga House, 4th floor, Somhlolo Road,
Mbabane
(SZ) Swaziland

+268 2404 2018

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace