Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Organizace: Magistrát hl. města Prahy

Popis výzvy

Výzva č. 34 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Prioritní osa: 3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Specifický cíl: 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci

O programu 

Tato výzva je zaměřena na podporu aktivizace komunitního života a podporu sociálního podnikání

Podpora aktivizace komunitního života

Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, které prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřují k aktivní participaci osob z cílových skupin a k posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity. Cílem aktivit je prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním vyloučením a zapojování osob sociálně vyloučených do života místní komunity.

 • sociálně kulturné aktivity 
 • výchovně vzdělávácí aktivity
 • enviromentální aktivity
 • volnočasové aktivity nekomerčního charakteru
 • komunitní sociální práce
 • aktivity nízkoprahového a bezprahového charakteru pro jednotlivé skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
 • aktivity nízkoprahového charakteru na podporu rodin v nepříznivé sociální situaci, jako jsou kluby matek, mateřská centra, předškolní kluby nebo rodičovské skupiny založené na principu svépomoci
 • prevence ztráty bydlení
 • osvětové, preventivní a informační aktivity na podporu zdravého životního stylu u osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
 • aktivity zvyšující povědomí o problémech života skupin osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, jejich potřebách i problematice soužití v rámci města
 • aktivity řešící eskalaci sociálního napětí na místní úrovni

Podpora sociálního podnikání

Podporován je vznik a rozvoj sociálních podniků, které v době realizace projektu poskytnou pracovní uplatnění osobám z cílových skupin.

 • založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit
 • rozšíření aktivit sociálního podniku o nový obor podnikání při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin 8
 • kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin
 • transformace podniku na sociální podnik při současném rozšíření aktivit podniku o nový obor podnikání či kapacitním rozšíření stávajících podnikatelských aktivit a navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin
 • sociální podnikání podniků, jež byly podpořeny ve výzvě č. 25 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP PPR

Oprávnění žadatelé 

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce
 • Podnikatelské subjekty
Webové stránky programu: http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-34-podpora-komunitniho-zivota-a-socialniho-podnikani/
Zaměření výzvy: Média, regionální rozvoj
Cílová skupina: Děti, mládež, dobrovolníci, neziskové organizace, osoby bez domova
Místní působnost: Hlavní město Praha
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 23.1.2018
Finanční alokace výzvy: 100 000 000 Kč
Další informace: Příjem žádostí končí v 16:00.

Vyhlašovatel

Magistrát hl. města Prahy

Jungmannova 35/29
11121 Praha 1
(CZ) Czech Republic

12444

Všechny výzvy vyhlašovatele (227)

Kontaktní osoby

Mgr. Petra Altmanová
kontaktní osoba

236003933

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace