Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha

Organizace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis výzvy

Operační program Zaměstnanost 

Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Zaměření 

Výzva podporuje:

a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,

b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Žádost lze podat pouze na jednu z výše uvedených variant podporovaných aktivit (a nebo b) v rámci dílčích alokací této výzvy.

Žádost lze ve výzvě podat i před okamžikem zaevidování zařízení jakožto dětské skupiny. Dětská skupina musí být zaevidována nejpozději v den zahájení podpory provozu dětské skupiny.

Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.

Oprávnění žadatelé 

  • kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace,profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři
Webové stránky programu: https://www.esfcr.cz/vyzva-074-opz
Zaměření výzvy: Komunitní rozvoj, regionální rozvoj
Cílová skupina: Děti, mládež
Místní působnost: Hlavní město Praha
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 1.2.2018
Finanční alokace výzvy: 320 000 000 CZK
Granty: 942 000 Kč - 5 448 606 Kč
Další informace: Příjem žádostí končí v 10:00.

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1
12800 Praha 2
(CZ) Czech Republic

221 921 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (49)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace