Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu

Organizace: Krajský úřad Pardubického kraje

Popis výzvy

Zaměření programu 

Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na území Pardubického kraje. 

Dotace může být použita na úhradu nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, na rekonstrukci, modernizaci, opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku. Dotaci lze poskytnout pouze na projekty, jejichž lokalizace je na území Pk. V rámci programu je podporováno budování a obnova infrastruktury cestovního ruchu, zejména pak:

  • vytváření, údržba a správa uceleného informačního systému na území Pk v návaznosti na atraktivity cestovního ruchu (značení pro pěší, cyklo-, moto-, hipoturisty, lyžaře, informační tabule, navigační systémy, webkamery)
  • doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku (vybavení pro aktivní trávení volného času, dětská hřiště a dětské koutky, vybavení odpočívadel, budování navazující infastruktury cyklostezek a cyklotras, modernizace, oprava a údržba unikátní technických atraktivit a historických objektů ve vazbě na cestovní ruch)
  • doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu „Cyklisté vítáni“, výhradně budování technického zázemí pro splnění základních povinných požadavků certifikace (např. místnost nebo odstavné místo pro bezplatné uschování jízdních kol a zavazadel, prostor pro umytí jízdního kola)
  • sociální zařízení pro návštěvníky atraktivit cestovního ruchu

Oprávnění žadatelé 

a) obec,

b) svazek obcí,

c) fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu,

d) v případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.

Webové stránky programu: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93817/
Zaměření výzvy: Média
Cílová skupina: Osoby po výkonu trestu
Místní působnost: Pardubický kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 23.2.2018
Granty: 50 000 - 200 000 Kč

Vyhlašovatel

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
(CZ) Czech Republic

466 026 111

IČ: 70892822

Všechny výzvy vyhlašovatele (99)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace