Obnova kulturních památek

Organizace: Krajský úřad kraje Vysočina

Popis výzvy

Zaměření programu 

Dotace může být poskytnuta na památkovou obnovu kulturních památek včetně jejich součástí, tj. údržbu, opravu, rekonstrukci a restaurování prováděnou v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče

Dotaci nelze poskytnout na: 

  1. modernizaci a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka (zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.);
  2. pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,…) a projektové dokumentace;
  3. výkon stavebního dozoru, úhradu správních poplatků, výdaje na publicitu atd.);
  4. náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši).

Dotace lze poskytnout na obnovu kulturních památek, které se nacházejí v kraji Vysočina. 

Oprávnění žadatelé 

Dotace se poskytují vlastníkům kulturních památek, tj. věcí , popř. jejich souborů prohlášených podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za kulturní památky nebo zapsaných do státních seznamů kulturních památek podle dřívějších právních předpisů ve smyslu § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Vlastník

Min. podíl vlastníka

Podíl obce

Max. dotace kraje

obce

50%

 

50%

fyzické a právnické osoby (vč. církví, náboženských společností, občanských sdružení, nadací, obecně prospěšných společností apod.)

50%

10%

40%

Webové stránky programu: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
Zaměření výzvy: Humanitární pomoc, média
Cílová skupina: Migranti, osoby po výkonu trestu
Místní působnost: Kraj Vysočina
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 15.2.2018

Vyhlašovatel

Krajský úřad kraje Vysočina

Žižkova 57
58733 Jihlava
(CZ) Czech Republic

564 602 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (169)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace