Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

Organizace: Krajský úřad Ústeckého kraje

Popis výzvy

Zaměření programu 

Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území České republiky s dopadem na obyvatele Ústeckého kraje v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:

Okruh 1: Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, realizovaných nad rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění, pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji.

Okruh 2: Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:

  • správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
  • dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
  • zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
  • zdravotně rizikové chování, informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
  • vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění),
  • snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (např. podpora informovanosti o zdravotních rizicích ze životního prostředí).

Oprávnění žadatelé 

Okruh 1

Právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje následující kritéria: má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění na území České republiky pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji.

Fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče, a která absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá o poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu. Za nezletilou osobu a jinou osobu, která má omezenou svéprávnost, žádá fyzická osoba, která je jejím zákonným zástupcem nebo soudem určený opatrovník.

Okruh 2

Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané obcí a Českou republikou na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje.

Webové stránky programu: http://www.kr-ustecky.cz/podpora-aktivit-zamerenych-na-zlepseni-zdravotniho-stavu-obyvatel-usteckeho-kraje-2018/d-1718973/p1=204744
Zaměření výzvy: Ochrana lidských práv
Cílová skupina: Osoby bez domova, osoby po výkonu trestu
Místní působnost: Ústecký kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 23.2.2018
Další informace: pro realizaci léčebných rehabilitací nebo projektů/aktivit v období od 1. 1. – 31. 12. 2018
Termín podávání žádostí: 18.5.2018
Další informace: pro realizaci léčebných rehabilitací nebo projektů/aktivit v období od 1. 5. – 31. 12. 2018 (pokud nebudou vyčerpány prostředky v předchozím kole)
Termín podávání žádostí: 14.9.2018
Další informace: pro realizaci léčebných rehabilitací nebo projektů/aktivit v období od 1. 9. – 31. 12. 2018 (pokud nebudou vyčerpány prostředky v předchozích kolech)

Vyhlašovatel

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem
(CZ) Czech Republic

475 657 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (90)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace