Zvyšování kapacit neziskových organizací v oblasti přístupu k sociálním právům a sociální ochraně

Organizace: Česká rozvojová agentura

Popis výzvy

Zaměření programu 

Cílem je přispět k posílení kapacit a profesionalizaci nevládních organizací, které se věnují podpoře a zajišťování sociálních práv, sociálního zabězpečení a dalších sociálních záruk důstojné lidské existence v Bosně a Hercegovině. 

Důraz je kladen zejména na efektivní, kvalitní a dostupné poskytování sociálních služeb a ochrany různorodým skupinám obyvatel, zejména těch zvláště zranitelným a ohroženým. Dalším důležitým aspektem je budování pozice nevládních organizací jako důvěryhodných aktérů ve vztahu k příslušným vládním i mezinárodním institucím a dalším klíčovým zájmovým skupinám. 

Oprávnění žadatelé 

  • spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, mezinárodním organizacím, dalším právnickým osobám 
Webové stránky programu: http://www.czechaid.cz/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-ramci-dotacniho-titulu-zvysovani-kapacit-neziskovych-organizaci-v-oblasti-pristupu-k-socialnim-pravum-a-socialni-ochrane/
Zaměření výzvy: Kultura, umění, regionální rozvoj
Cílová skupina: Migranti
Místní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 23.2.2018
Finanční alokace výzvy: 4 000 000 Kč

Vyhlašovatel

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3
11850 Praha 1
(CZ) Czech Republic

251 108 130

IČ: 75123924

Všechny výzvy vyhlašovatele (52)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace