Program na podporu cestovního ruchu

Organizace: Magistrát města České Budějovice

Popis výzvy

Zaměření programu 

Podpora cestovního ruchu ve městě České Budějovice vychází z předpokladu nevyužitého potenciálu cestovního ruchu jako ekonomického odvětví. V současné době převažují jednodenní návštěvníci a odvětví cestovního ruchu na území města jen pozvolna získává na významu. Prodloužení doby pobytu návštěvníků města, a s tím související růst tržeb poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, má zásadní význam pro zvyšování ekonomického rozvoje města a v konečném důsledku pro zvyšování kvality života obyvatel města. Cesta ke zvýšení příjmů z cestovního ruchu vede přes soustavné zvyšování atraktivity města jako turistické destinace a zvýšení konkurenceschopnosti nabízených služeb.

Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2018 je zaměřen na zlepšování turistické nabídky v cestovním ruchu - rozšíření turistické nabídky, aktivit ve městě a jejich propagace.

Oprávnění žadatelé 

Způsobilí žadatelé o dotaci mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (podnikatelé):

  • Nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10 %), osoby neuvedené níže jako podnikatelské subjekty a podnikatelé, zejména neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, hospodářská a agrární komora aj.
  • Podnikatelské subjekty - podnikatelé (min. spoluúčast 50 %), tj. osoby ve smyslu ustanovení § 420 a § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
Webové stránky programu: http://www.c-budejovice.cz/dotacni-program-v-oblasti-cestovniho-ruchu-na-rok-2018
Zaměření výzvy: Média
Cílová skupina: Osoby po výkonu trestu
Místní působnost: Jihočeský kraj, Výzvy měst a obcí
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 4.2.2018
Finanční alokace výzvy: 1 850 000 Kč
Granty: max. 400 000 Kč

Vyhlašovatel

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
37092 České Budějovice
(CZ) Czech Republic

386 801 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (33)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace