Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Organizace: Krajský úřad Jihočeského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu 

Všeobecným cílem je podpora aktivit/projektů, které na sociální služby navazují, doplňují je či rozšiřují a při poskytování širokého spektra těchto služeb mají svou nezastupitelnou roli.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování. Cílem je prostřednictvím těchto aktivit/projektů umožnit osobám změnit životní styl, zapojit se do běžného života a eliminovat sociální vyloučení. Preferovány budou také projekty, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů).

Dotace nebude poskytována na samostatné jednorázové aktivity (festival, ples, akce konané při příležitosti oslav různých svátků – matek, dětí, významných událostí apod.).

Podporovány budou především projekty mající dlouhodobý charakter s celoročním provozem.

Cíle programu 

 • Podpora dobrovolnické činnosti a mezigenerační spolupráce v pobytových zařízeních sociálních služeb. 
 • Podpora svépomocných aktivit/programů zdravotně postižených, seniorů a sdružení pacientů (pacientské organizace), včetně procesu integrace těchto osob. Součástí těchto aktivit je realizace ucelených vzdělávacích, osvětových a aktivizačních programů směřujících k začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu věku či zdravotního stavu. 
 • Podpora činností, které vedou či napomáhají k procesu integrace osob v nepříznivé sociální situaci. 
 • Půjčovna kompenzačních a dalších pomůcek na podporu péče o občany v přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit zapůjčení potřebných pomůcek osobám, které je nezbytně potřebují z důvodu svého zdravotního postižení a nesoběstačnosti tak, aby mohla být zajištěna péče v přirozeném sociálním prostředí.

Oprávnění žadatelé 

 • obce, svazky obcí,
 • organizace zřizované obcemi či Jihočeským krajem,
 • nestátní neziskové organizace působící na území Jihočeského kraje, 
 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, působící na území Jihočeského kraje,
 • církevní právnické osoby,
 • veřejné vysoké školy,
 • fyzické a právnické osoby působící na území Jihočeského kraje. 
Webové stránky programu: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
Zaměření výzvy: Regionální rozvoj
Cílová skupina: Migranti, osoby bez domova
Místní působnost: Jihočeský kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 23.2.2018
Finanční alokace výzvy: 4 500 000 Kč

Vyhlašovatel

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2
37076 České Budějovice
(CZ) Czech Republic

386 720 111

IČ: 70890650

Všechny výzvy vyhlašovatele (184)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace