Grantový systém pro diakonické a rozvojové projekty - rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2020

Organizace: Českobratrská církev evangelická

Popis výzvy

Zaměření výzvy:

Cílem výzvy je podpořit rozvoj aktivit evangelických sborů v rámci jejich služby členům sborů ČCE i širší společnosti.

Projekty předkládané v rámci výzvy musí svým zaměřením pomáhat v naplňování základního poslání a cílů Českobratrské církve evangelické v jedné nebo více z níže uvedených oblastí:

a) Budovaní sboru a misie (základní cíl: CCE podporuje rozvoj společenství a služby sboru).

b) Výchova a vzdělávání (zakladní cíl: CCE vede lidi k víře v Ježíše Krista).

Charakteristika projektů:

  • zpřístupňování sborů a jejich otevírání vůči okolí - příprava akcí typu Noc kostelů, otvíraní sborových prostor pro veřejnost, pořádání bohoslužeb mimo církevní prostory, pořádání kulturních akcí ve sborových prostorech;
  • práce s rodiči s malými dětmi, s mládeží, se seniory (napr. rozvoj mateřských center, pořádání táborů, příměstských táborů, mezinárodních setkávánjí mladých, kluby seniorů);
  • činnost ve prospech sociálně vyloučených (včetně dětí a mládeže), podpora dobrovolnické práce, poradenství, doučování;
  • rozvoj vzdělávacích a misijních aktivit – zakládání dětských skupin, pořádání vzdělávacích kurzů (křesťanská věrouka, hudba, jazykové a jiné kurzy), přednášek, besed pro veřejnost;
  • navazování a prohlubování spolupráce se vzdělávacími institucemi, včetně Evangelické akademie;
  • navazování a prohlubování ekumenické spolupráce na místní urovni (pořádání společných akcí pro členy i širší veřejnost)
  • navazování a prohlubování spolupráce s místní samosprávou, spolky aj.

Oprávnění žadatelé:

  • Žádost o podporu může podat kterýkoli ze sborů ČCE všech tří úrovní (farní sbor, seniorátní sbor, povšechný sbor).
  • Žádost může podat rovněž právnická osoba, která je organizační jednotkou Diakonie ČCE, nebo i jiná nestátní nezisková organizace.
  • Uvedené právnické osoby mohou o podporu žádat za podmínky, že se projekt bude uskutečňovat v úzké spolupráci s některým sborem ČCE a v projektové žádosti bude tato spolupráce sboru jednoznačně popsána.
Webové stránky programu: https://www.ustredicce.cz/rubrika/814-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Grantovy-system/index.htm
Zaměření výzvy: Komunitní rozvoj
Cílová skupina: Děti, mládež, dobrovolníci, menšiny, neziskové organizace, osoby bez domova
Místní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 30.9.2019
Finanční alokace výzvy: 1 700 000 Kč
Granty: min. 20 000 Kč -max. 250 000 Kč
Další informace: spolufinancování nejméně 10 % z celkové výše uznatelných výdajů na projekt

Vyhlašovatel

Českobratrská církev evangelická

Husův dům, Jungmannova 9
11000 Praha 1
(CZ) Czech Republic

224 999 211

Všechny výzvy vyhlašovatele (14)

Kontaktní osoby

kontakt zde
kontaktní osoba

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace