Grantový systém pro diakonické a rozvojové projekty - diakonická práce 2020

Organizace: Českobratrská církev evangelická

Popis výzvy

Zaměření výzvy:

Cílem výzvy je podpora projektů, zaměřených na rozvoj diakonické práce ve sborech ČCE nebov úzké spolupráci s nimi. Diakonickou prací se rozumí křesťanská služba prováděná v rámci sborů i institucionálně prováděné služby potřebným prostřednictvím Diakonie ČCE nebo jiných organizací obdobného zaměření.

Charakteristika projektů:

 • rozvoj dobrovolné práce v oblasti křesťanské služby potřebným;
 • pomoc samostatně bydlícím starším členům sboru a místní komunity;
 • konkrétně zaměřená pomoc rodině nebo jednotlivci v tíživé životní situaci, partnerství pro sociálně slabé rodiny (vyjímečně lze žádat i o příspěvek na cílenou krátkodobou finanční podporu – např. na zahájení studia, zakoupení pomůcky, rekvalifikační kurz aj.;
 • činnost ve prospěch sociálně vyloučených (včetně dětí a mládeže), podpora dobrovolnické práce, poradenství; 
 • dobrovonická činnost v institucích, zabývajících se sociální činností (Diakonie CCE);
 • projekty podporující integraci příslušníků menšin;
 • projekty nabízející aktivity klientům institucí, zabyvajících se socialní činností (Diakonie CCE);
 • vytváření prostoru a podmínek pro svépomocné podpůrné skupiny;
 • zpřístupňování sborových prostor návštěvníkům s omezenou pohyblivostí;

zpřístupňování bohoslužeb a akcí v prostorách sboru pro účastníky s poruchami sluchu.

Oprávnění žadatelé:

 • Žádost o podporu může podat kterýkoli ze sborů ČCE všech tří úrovní (farní sbor, seniorátní sbor, povšechný sbor).
 • Žádost může podat rovněž právnická osoba, která je organizační jednotkou Diakonie ČCE, nebo i jiná nestátní nezisková organizace.
 • Uvedené právnické osoby mohou o podporu žádat za podmínky, že se projekt bude uskutečňovat v úzké spolupráci s některým sborem ČCE a v projektové žádosti bude tato spolupráce sboru jednoznačně popsána.
Webové stránky programu: https://www.ustredicce.cz/rubrika/814-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Grantovy-system/index.htm
Zaměření výzvy: Humanitární pomoc, komunitní rozvoj, ochrana lidských práv, regionální rozvoj
Cílová skupina: Děti, mládež, dobrovolníci, menšiny, neziskové organizace, osoby bez domova
Místní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 30.9.2019
Finanční alokace výzvy: 1 700 000 Kč
Granty: min. 20 000 Kč -max. 250 000 Kč
Další informace: spolufinancování nejméně 10 % z celkové výše uznatelných výdajů na projekt

Vyhlašovatel

Českobratrská církev evangelická

Husův dům, Jungmannova 9
11000 Praha 1
(CZ) Czech Republic

224 999 211

Všechny výzvy vyhlašovatele (14)

Kontaktní osoby

kontakt zde
kontaktní osoba

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace