NPŽP - výzva č. 3/2019: Tematické kampaně

Organizace: Ministerstvo životního prostředí

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem výzvy je informovat veřejnost o potřebě chránit životní prostředí a aktivně ji do ochrany zapojit formou dobrovolnictví a environmentálně příznivým chováním v každodenním životě. 

Výzva si dále klade za cíl zvyšování povědomí o stavu životního prostředí a o způsobech a možnostech jeho ochrany konkrétní změnou chování veřejnosti ve prospěch životního prostředí. Realizovaná osvětová kampaň musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí a dalšími strategickými dokumenty MŽPv jednotlivých tématech.

Dotační řízení je dvoukolové:

  • 1. kolo - žadatelé předloží vyplněné Projektové náměty od 2.9.2019 do 30.9.2019 
  • 2. kolo - žadatelé, kteří budou písemně vyzváni Fondem k předložení Žádosti, jsou tak povinni učinit nejpozději do 3 měsíců.

Podporované aktivity:

Předmětem podpory jsou osvětové aktivity zaměřené na změnu chování veřejnosti směremk environmentální odpovědnosti v souladu s cílem Výzvy. Možným způsobem realizace jsou osvětové kampaně, informační projekty, motivační soutěže apod., které vhodným způsobem oslovují a popř. i zapojují veřejnost v rámci celé České republiky. Projekty musí být zaměřeny na jedno z níže uvedených témat a jeho konkrétní podtéma. V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více podtémat.

a) Čisté ovzduší

  • Jak topit úsporně a ekologicky
  • Snižování emisí z dopravy díky dobrému technickému stavu vozidla

b) Ochrana klimatu

  • Stromy jako naši spojenci v boji proti změně klimatu
  • Udržitelná spotřeba – jak neplýtvat potravinami

c) Nakládání s odpady

  • Podpora a propagace bezobalového nakupování
  • Předcházení vzniku odpadů – propagace opakovaně použitelných řešení v oblasti retail a gastro

Oprávnění žadatelé:

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, s výjimkou politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružovánív politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.

Období realizace:

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2022.

Webové stránky programu: https://www.mzp.cz/cz/tematicke_kampane_vyzva
Zaměření výzvy: Dobrovolnictví, komunitní rozvoj
Místní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 30.9.2019
Finanční alokace výzvy: 10 000 000 Kč
Granty: 2 000 000 Kč - 5 000 000 Kč
Další informace: podpora činí 85 % z celkových způsobilých výdajů

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí - Olbrachtova 2006/9
14000 Praha 4
(CZ) Czech Republic

267 121 111

IČ: 00164801

Všechny výzvy vyhlašovatele (161)

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace