Výzva č. 15 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociálního podnikání

Organizace: MAS Jablunkovsko

Popis výzvy

Zaměření výzvy:

1. Vznik nového sociálního podniku 

 • založením nového podnikatelského subjektu, 
 • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

 • rozšíření nabízených produktů a služeb, 
 • rozšíření prostorové kapacity podniku,
 • zavedení nových technologií výroby,
 • zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Cílová skupina:

 • Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;
 • uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců;
 • osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení;
 • osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
 • osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

Oprávnění žadatelé: 

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
 • nestátní neziskové organizace;
 • církve;
 • církevní organizace.

V této výzvě nejsou obce a svazky obcí oprávněnými žadateli.
Zapojení obcí nebo svazku obcí je možné založením obchodní korporace, která bude v manažerském rozhodování a řízení nezávislá na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Zakladatelem může být dobrovolný svazek obcí, složený nejméně ze tří obcí. Žádná z nich v něm nesmí disponovat většinou rozhodovacích práv a vlastnický podíl každé z nich musí být menší než 50 %.

Místo realizace:

Místem realizace projektu je území obcí MAS Jablunkovsko.
Obce: Bystřice, Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Vendryně.

Webové stránky programu: https://masjablunkovsko.cz/vyzva/vyzva-irop-15/
Zaměření výzvy: Komunitní rozvoj, média, ochrana lidských práv, regionální rozvoj
Cílová skupina: Děti, mládež, dobrovolníci, neziskové organizace, osoby bez domova
Místní působnost: Moravskoslezský kraj, Výzvy měst a obcí
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 30.9.2019
Finanční alokace výzvy: 6 315 000 Kč
Granty: 50 000 Kč - 3 000 000 Kč

Vyhlašovatel

MAS Jablunkovsko

Bystřice 416
73995 Bystřice
(CZ) Czech Republic

732 279 193

IČ: 00739286

Všechny výzvy vyhlašovatele (2)

Kontaktní osoby

Ing. Jitka Wiszczorová
kontaktní osoba

Mgr. Petr Karlubík
kontaktní osoba

Ing. Aneta Koňaříková
kontaktní osoba

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace