Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020

Organizace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem programuje finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. 

Podpořeny budou registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách uvedené v § 37, § 39 – § 51, § 54 - § 70, tj. služby sociální péče (vyjma sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), služby sociální prevence nebo odborné sociální poradenství, kterým:

  • byla vyplacena dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2020 požadována dotace z tohoto programu, nebo
  • byla vyplacena dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2020 požadována dotace z individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 3“, nebo
  • byla v roce 2019 vyplacena dotace v rámci individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“ a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2020 požadována dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, nebo
  • byla v roce 2019 vyplacena dotace v rámci individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“ a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2020 požadována dotace z individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 3“

Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow (peněžní tok) za účelem zajištění plynulého a průběžného financování Krajské základní sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního roku do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu nebo individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence“, jež tvoří podstatnou část peněžních prostředků ke krytí provozních nákladů sociálních služeb v Krajské základní síti.

Oprávnění žadatelé:

Poskytovatel sociální služby, který:

  1. je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách),
  2. poskytuje Oprávněnou sociální službu zařazenou do Krajské základní sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji s uzavřenou Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon,
  3. splňuje některou z uvedených právních forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
Webové stránky programu: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci-z-fondu-socialnich-sluzeb-v-roce-2020-132096/
Zaměření výzvy: Ochrana lidských práv, regionální rozvoj
Cílová skupina: Osoby bez domova
Místní působnost: Moravskoslezský kraj
Poslední aktualizace: 20.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 9.10.2019

Vyhlašovatel

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117
70218 Ostrava
(CZ) Czech Republic

595 622 222

Všechny výzvy vyhlašovatele (211)

Kontaktní osoby

Mgr. Bc. Alice Weniger
kontaktní osoba

595 622 463

Ing. Daniela Vágnerová
kontaktní osoba

595 622 456

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace