Ani kapka nazmar 2020

Organizace: Nadační fond Zelený poklad

Popis výzvy

O programu: 

Cílem grantové výzvy Ani kapka nazmar je podpořit realizaci dlouhodobých výchovných a vzdělávacích projektů zaměřených na témata spojená s hospodařením s dešťovými vodami, a to jak v kontextu zcela lokálním a praktickém, tak i v širších environmentálních a společenských souvislostech.

Výzva Ani kapka nazmar podporuje přípravu a realizaci výchovných a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou hospodaření s dešťovými vodami v lokálním i širším měřítku. Žádoucí jsou prakticky zaměřené projekty, které využijí některé techniky hospodaření s dešťovými vodami vodou (dále jen HDV) nebo jejich kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada, jímání srážkové vody a její využití k závlaze, zasakování či jako užitkové) a které budou propojeny s ekovýchovnou aktivitou.

Zapojení mladé generace do projektů HDV pomůže obracet pozornost k udržitelným způsobům chování a mělo by kultivovat zodpovědný přístup obyvatel města k otázkám životního prostředí obecně a ke koloběhu vody zvláště.

Příklady projektů:

  • Realizace konkrétních praktických aktivit, návrh a příprava k realizaci zelené střechy na některé budově nebo její části, zachycování dešťové vody do nádob či jezírka, nebo zasakování na vhodném pozemku, další využití zachycené vody, návrh a realizace nějakého typu vertikální zahrady (může být originální výtvarné, technické či biologické řešení), přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů, návrh revitalizace zpevněných ploch v kombinaci se zelenou infrastrukturou (náhrada povrchů nepropustných za povrchy s lepší vsakovací schopností)
  • Realizace samostatných badatelských projektů dětí a mládeže týkajících se hospodaření s dešťovými vodami, vody v krajině (nastavení úspory vody ve škole/instituci,
  • Vytváření vlastních učebních dokumentů a učebních pomůcek se vztahem k hospodaření s dešťovými vodami
  • Spolupráce se školami či institucemi, které už podobný projekt realizují – sdílení metodických materiálů, exkurze

Oprávnění žadatelé:

  • školy všech stupňů působící v Plzni
  • spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, družstva působící v Plzni
Webové stránky programu: http://www.zelenypoklad.org/24-ani-kapka-nazmar.aspx
Zaměření výzvy: Vzdělávání, kurzy, stipendia, životní prostředí
Cílová skupina: Děti, mládež, studenti, žáci
Místní působnost: Plzeňský kraj, Výzvy měst a obcí
Poslední aktualizace: 30.7.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 5.5.2020
Finanční alokace výzvy: 600 000 Kč
Granty: 20 000 Kč - 300 000 Kč
Termín podávání žádostí: 30.10.2020
Finanční alokace výzvy: 600 000 Kč
Granty: 20 000 Kč - 300 000 Kč

Vyhlašovatel

Nadační fond Zelený poklad

Americká 29
30138 Plzeň
(CZ) Czech Republic

777 793 726

IČ: 25229575

Všechny výzvy vyhlašovatele (29)

Kontaktní osoby

Tereza Pelclová
kontaktní osoba

777 793 726

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace