Regionální kultura 2020

Organizace: Krajský úřad kraje Vysočina

Popis výzvy

O programu:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podporovat zachování tradičních i zakládání nových kulturních akcí, které rozvíjejí kulturní život a podporují občanskou sounáležitost. K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:

  • pořádání kulturních akcí se zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity.

Oprávnění žadatelé: 

  • Obce na území Kraje Vysočina
  • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
  • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a působící v oblasti kultury
  • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech 
  • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizované obcemi ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

Kulturní akce budou realizovány v období od 1. července 2020 do 30. června 2021. 

Uznatelné náklady projektu a jejich úhrada může proběhnout pouze v období od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2021.

Webové stránky programu: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02750?kat=999&s=aktivni
Zaměření výzvy: Kultura, umění, regionální rozvoj
Cílová skupina: Umělci, veřejnost
Místní působnost: Kraj Vysočina
Poslední aktualizace: 23.3.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 5.5.2020
Finanční alokace výzvy: 2 000 000 Kč
Granty: 10 000 - 50 000 Kč
Další informace: minimální podíl 60 % celkových nákladů projektu

Vyhlašovatel

Krajský úřad kraje Vysočina

Žižkova 57
58733 Jihlava
(CZ) Czech Republic

564 602 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (169)

Kontaktní osoby

Jaroslava Panáčková
kontaktní osoba

564 602 296

Jana Zadražilová
kontaktní osoba

564 602 357

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace