Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2020

Organizace: Magistrát hl. města Prahy

Popis výzvy

Zaměření programu:

Důvodem podpory je systematické zlepšování podmínek pro přístupnost a odstranění bariér ve veřejném prostoru na území hl. m. Prahy. Navržené oblasti podpory reagují na nejčastěji identifikované problémy, které jsou často významnou překážkou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace při jejich každodenních aktivitách, současně je ale nelze řešit jinak než motivací a podporou jiných subjektů.

Veřejně přístupným prostorem se pro potřeby Programu rozumí např. provozovny služeb, úřady, školská zařízení, objekty využívané pro volnočasové aktivity, kulturní zařízení a další; za veřejně přístupný prostor se nepovažuje bytový dům s výlučně obytnou funkcí.

Podporovaná opatření:

Opatření I.:

Zpřístupňování veřejně užívaných prostor, včetně úpravy stávajících technických zařízení

a) opatření na trvalé odstranění bariér u vstupů/vchodů do veřejně přístupných prostor, která nemají charakter technického zařízení (např. výstavba nájezdové rampy nebo jiné stavební úpravy k překonání výškového rozdílu apod.).

b) pořízení a instalace trvalých technických zařízení ke zpřístupnění veřejných prostor nebo úpravy již existujících trvalých zařízení do bezbariérové podoby (např. šikmé a vertikální plošiny, výtahy, bezbariérové řešení dveří apod.) v místech, kde v odůvodněných případech nelze realizovat netechnické opatření.

Maximální výše finanční podpory: 1 000 000 Kč minimální finanční spoluúčast žadatele:

a) nestátní neziskové organizace 30 %
b) ostatní oprávnění žadatelé dle článku E. Programu 50 %

Opatření II.

Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit

podpora instalace elektronické signalizace pro žádost o asistenci, akustické signalizace, optické signalizace, pořízení mobilní rampy a podobně; zařízení typu schodolez není z tohoto Programu podporováno.

Maximální výše finanční podpory: 50 000 Kč, minimální finanční spoluúčast žadatele:

a) městská část hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy 50%

b)  ostatní oprávnění žadatelé dle článku E. Programu 0%

Opatření III. 

Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech

Maximální výše finanční podpory: 200 000 Kč, minimální finanční spoluúčast žadatele:

a) městská část hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy 50%

b) ostatní oprávnění žadatelé dle písm. E. Programu 0%

Oprávnění žadatelé:

  • městská část hl. m. Prahy;
  • příspěvková organizace hl. m. Prahy nebo městské části hl. m. Prahy;
  • nestátní neziskové organizace;
  • další právnické osoby působící na území České republiky, které jsou registrovány v souladu
  • s právním řádem České republiky za podmínek stanovených dále;
  • fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na
  • území České republiky za podmínek stanovených dále.

Žadatelem může být:

  • vlastník nemovitosti dotčené účelem Žádosti;
  • provozovatel nemovitosti dotčené účelem Žádosti disponující oprávněním provozovat nemovitost na dobu neurčitou či dobu delší než 5 let od data podání žádosti.

O poskytnutí nebo neposkytnutí rozhodne příslušný orgán HMP nejpozději do 30. 9. 2020.

Webové stránky programu: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/doprava_a_odstranovani_barier/program_podpory_v_oblasti_pristupnosti_2020.html
Zaměření výzvy: Ostatní
Cílová skupina: Veřejnost, zdravotně postižení
Místní působnost: Hlavní město Praha
Poslední aktualizace: 28.4.2020

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 1.5.2020
Finanční alokace výzvy: 5 000 000 Kč
Granty: max. 1 000 000 Kč
Další informace: a) nestátní neziskové organizace 30% b) ostatní oprávnění žadatelé dle článku E. Programu 50%

Vyhlašovatel

Kontaktní osoby

Bc. Jaroslav Hájek
kontaktní osoba

236 00 212

Mgr. Karolína Klímová
kontaktní osoba

236 00 4304

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace