Výzva 4/2021 - Podpora sportovních svazů - oblast parasport 2021

Organizace: Národní sportovní agentura

Popis výzvy

Zaměření programu:

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 4/2021 – Podpora svazů, oblast parasport 2021, určenou pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh sportu pro zdravotně postižené sportovce. Účelem Výzvy je zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu v oblasti parasportu, zahrnující zejména:

 • a) Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu pro příslušnou oblast parasportu,
 • b) organizaci, řízení, působení a rozvoj v příslušné oblasti parasportu na území České republiky,
 • c) organizaci národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS,
 • d) pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí pro ZPS,
 • e) pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí pro ZPS,
 • f) spolupráci s mezinárodní sportovní federací voblasti parasportu a podporu sportovní reprezentace ZPS,
 • g) vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu ZPS,
 • h) rozvoj metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů pro sport ZPS,
 • i) budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS,
 • j) naplňování antidopingového programu,
 • k) zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování Svazu v příslušné oblasti parasportu,
 • l) šíření pravidel a technických parametrů soutěží či sportovišť pro ZPS,
 • m) zajištění činnosti odborných komisí pro příslušnou oblast parasportu zřízených Svazem,
 • n) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností Svazů vpříslušné oblasti parasportu a jejich členů, např. v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM) a dalších.

Oprávnění žadatelé:

Oprávněným žadatelem je sportovní organizace, která má právní formu spolku nebo pobočného spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky programu: https://agenturasport.cz/dotace/podpora-sport-svazu-parasport-2021/
Zaměření výzvy: Sport a volný čas
Cílová skupina: Sportovci, zdravotně postižení
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 15.5.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 11.6.2021
Finanční alokace výzvy: 2 500 000 Kč

Vyhlašovatel

Národní sportovní agentura

Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
Česká republika

IČ: 07460121

Všechny výzvy vyhlašovatele (17)

Kontaktní osoby

Dotazy zde
kontaktní osoba

704 857 080

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Jak využít nenásilnou komunikaci při hybridní práci s týmy

Jak podpořit tým, aby se z dlouhodobé práce a komunikace online nezbláznil? Jak využít techniky nenásilné komunikace v mezilidských vztazích tak, aby se nám lépe a efektivněji pracovalo? Díky kurzu získáte základy techniky nenásilné komunikace, kterou si vyzkoušíte pomocí praktických cvičení a naučíte se, jak techniku využít při práci s týmem offline i online. 

Termín konání: 16.6.2021 od 9:30 – 13:30
Místo: Zoom
Cena: 2 190 Kč

Více informací zde

Srdce fundraisingu – jak na vztahy s individuálními dárci

Během interaktivního workshopu se dozvíte, jak orientace na vztahy může nastartovat finanční výsledky vašeho individuálního fundraisingu, celkově na optimální řízení vztahů s dárci a jeho procesní nastavení. Ukážeme si balíček znalostí fundraisera, základní návrh vlastní kampaně, funkční představu vztahu fundraisingu a komunikace/PR a vizi, jak fundraising funkčně propojit i se zbytkem organizace.

Termín konání: 24.6.2021 od 9:00 – 14:00
Místo: Zoom
Cena: 1 590 Kč

Více informací zde

Konzultace projektových žádostí

Nabízíme prostudování a posouzení obsahu rozpracované žádosti nebo jejího konceptu odborným konzultantem a konzultace hlavních doporučení k podání úspěšné žádosti (osobní setkání v Praze nebo Skype hovor, v rozsahu do 45 minut).

Cena: 1 210 Kč / hod

Objednávejte zde

Máte dotaz? Jsme tu pro vás

Ozvěte se nám

Nadace Neziskovky.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace