Výzva k předkládání návrhů na ochranu a podporu práv dítěte (CERV-2021-CHILD)

Organizace: Evropská komise

Popis výzvy

Zaměření programu:

ýzva k předkládání návrhů přispěje k reakci na dopad pandemie Covid-19 prostřednictvím podpory způsobů, jak začlenit práva dětí do reakcí na tuto a jiné jiné mimořádné situace. Souběžně bude podporovat genderově citlivé reakce na různé potřeby dětí po pandemii Covid-19 nebo po jejím zesílení. Přispěje také k provádění opatření navržených ve strategii EU o právech dítěte.

Podporované aktivity:

 • vyhodnocování poznatků získaných ze situace během pandemie Covid-19 a v souvislosti s jejím dopadem na práva dětí, poskytování doporučení pro začleňování práv dítěte a kladení práv a potřeb dětí do centra politického zájmu v mimořádných situacích na celostátní a/nebo místní úrovni a zohlednění aspektů týkajících se rovnosti žen a mužů
 • průzkumy, konzultace, zájmové skupiny a další druhy on-line a off-line (pokud možno) setkání zajišťující, aby se děti účastnily posuzování dopadu pandemie, analýza vstupů získaných od dětí,
 • rozvoj nových projektů, iniciativ pro děti, které zohledňují potřeby a názory dětí, budování kapacit, vzdělávací činnosti, informační kampaně pro příslušné místní orgány a zvyšování jejich povědomí o právech a potřebách dětí
 • ve spolupráci s dětmi navrhnout, zavést a/nebo posílit protokoly a mechanismy poskytující podporu dětem, které jsou postiženy situací Covid-19

Očekávaný dopad:

 • Zlepšení znalosti o dopadu pandemie Covid-19 na děti, jakož i o přijatých reakcích v oblasti veřejné politiky – a poučení pro budoucnost.
 • Návrh a zahájení nových iniciativy na místní úrovni, které reagují na potřeby dětí.
 • Zavedení mechanismů zajišťujících začleňování, ochranu práv dítěte a tím i podporu rovnosti žen a mužů a podporu dětí opatřeními zohledňujícími pohlaví v mimořádných situacích v budoucnosti.
 • Zvýšená účast dětí na rozhodovacích procesech v mimořádných situacích.
 • Zvýšená stabilita služeb specifických pro děti a služeb odpovídajících pohlaví během mimořádných situací.
 • Zavedené nebo upravené mechanismy podporující dobré životní podmínky dětí, jejich potřeby a psychické obtíže vyplývající z pandemie Covid-19.

Oprávnění žadatelé:

 • právnické osoby (veřejné nebo soukromé subjekty) z:
  - Členské státy EU (včetně zámořských zemí a území (ZZÚ))
  - země mimo EU:
  - vyjmenované země EHP a země přidružené k programu CERV (přidružené země) nebo země, které právě jednají o dohodě o přidružení a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu

Další podmínky:

 • projekt může být buď národní, nebo nadnárodní;
 • žádost musí zahrnovat alespoň dvě organizace (žadatele a partnera);
 • požadovaná dotace EU nesmí být nižší než 75 000 EUR;
 • organizace zaměřené na zisk musí podávat žádosti v partnerství s veřejnými subjekty nebo soukromými neziskovými organizacemi.
Webové stránky programu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDi
Zaměření výzvy: Mezinárodní spolupráce, ochrana lidských práv
Cílová skupina: Děti, mládež
Místní působnost: Celá ČR, Zahraničí
Poslední aktualizace: 6.6.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 7.9.2021
Finanční alokace výzvy: 2 160 000 EUR
Granty: min. 75 000 EUR
Další informace: spoluúčast žadatele 20 % z celkových nákladů projektu

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Pomůžeme vám.

Lenka Bergmannová
koordinátorka Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Lenka Bergmannová

koordinátorka Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace