Volný čas 2021

Organizace: Krajský úřad Ústeckého kraje

Popis výzvy

Zaměření programu: 

  • Zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže - pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí činnost, opakující se pravidelně po dobu alespoň jednoho pololetí.
  • Podpora účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin.
  • Podpora propagace vhodného trávení volného času dětí a mládeže.
  • Jedná se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje.
  • Dotační program je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže do 26 let a na přímou práci s ní!

Podporované aktivity:

  • Nabídka pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež – dlouhodobá, pravidelná činnost zaměřená na určitou aktivitu (hudební kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, kroužek pohybových aktivit apod.), probíhajících minimálně po dobu jednoho pololetí, frekvence konání minimálně 1x za dva týdny.
  • Zajištění účelného trávení volného času v době hlavních letních prázdnin – příměstské tábory zaměřené na určité aktivity, pobytové tábory, pravidelná setkávání po dobu hlavních letních prázdnin apod., v minimálním trvání 5 dnů.
  • Propagace účelného trávení volného času dětí a mládeže – formou jednorázových akcí pro děti a mládež (pořádání soutěží, ukázek vhodného trávení volného času apod.)

Oprávnění žadatelé 

  • obec v územním obvodu Kraje;
  • právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, jejíž hlavní činnost je zaměřena na práci s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

Žádosti budou přijímány v době od 23. července do 9. srpna 2021.

Webové stránky programu: https://www.kr-ustecky.cz/volny%2Dcas%2D2021/d-1757512/p1=204744
Zaměření výzvy: Kultura, umění, sport a volný čas
Cílová skupina: Děti, mládež
Místní působnost: Ústecký kraj
Poslední aktualizace: 24.6.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 9.8.2021
Finanční alokace výzvy: 2 000 000 Kč
Granty: 30 000 Kč - 50 000 Kč
Další informace: max. výše dotace 70 % celkových nákladů

Vyhlašovatel

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48
40002 Ústí nad Labem
(CZ) Czech Republic

475 657 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (74)

Kontaktní osoby

Ing. Klára Laňková
kontaktní osoba

475 657 299

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Pomůžeme vám.

Lenka Bergmannová
koordinátorka Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Lenka Bergmannová

koordinátorka Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace