Region bez bariér

Organizace: Nadační fond Škoda auto

Popis výzvy

Zaměření výzvy:

Cílem grantového programu je podpora lidí nacházejících se v tíživé sociální situaci, a to prostřednictvím podpory veřejně prospěšných organizací a jejich projektů v Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, které napomohou omezení sociálního vyloučení, umožní a zkvalitní péči v domácím prostředí a povedou k rozvoji a navýšení kapacit paliativní péče.

Podpora konkrétních sociálních služeb, programů primární prevence a volnočasových aktivit sociálně vyloučených (v ohrožení), které povede spolu se synergickou podporou ze strany veřejných subjektů (vytváření sítí nezbytných sociálních služeb, preventivních systémů primární prevence a dostatečných kapacit volnočasových aktivit) k pozitivním změnám v prevenci sociálního vyloučení a podpoře sociálního začlenění.

Podporované oblasti:

  • omezení sociálního vyloučení
  • podpora paliativní péče
  • podpora pečujících osob

Podporované aktivity:

  • a) Poskytování sociálních služeb zaměřených na komunitní formy a způsoby prevence sociálního vyloučení všech ohrožených osob - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terénní programy
  • b) Realizace programů primární prevence v mateřských a základních školách
  • c) Volnočasové aktivity pro zapojení dětí ze sociálně slabých rodin, seniorů nebo osob se zdravotním postižením do běžných volnočasových aktivit (ne vytváření speciálních volnočasových aktivit zaměřených pouze na děti ze sociálně slabých rodin apod.)

Oprávnění žadatelé:

Právnická osoba se sídlem v České republice, která jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Organizace (1x IČO) je oprávněna přihlásit 1 projekt. Souběžná žádost organizace o podporu v dalších grantových výzvách vyhlašovatele není překážkou v případě, že bude přihlášen jiný projekt.

  • Poskytovatelé sociálních služeb
  • Poskytovatelé programů primární prevence
  • Poskytovatelé volnočasových aktivit

 

Webové stránky programu: https://www.nfsa.cz/podani-zadost/
Zaměření výzvy: Sociální služby, prevence, sociálně-zdravotní
Cílová skupina: Děti, mládež, dobrovolníci, neziskové organizace, pečující osoby, senioři, veřejnost, zdravotně postižení
Místní působnost: Středočeský kraj, Královéhradecký kraj
Poslední aktualizace: 29.6.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 11.8.2021
Finanční alokace výzvy: 4 000 000 Kč
Granty: max. 200 000 Kč

Vyhlašovatel

Nadační fond Škoda auto

tř. Václava Klementa 869
29301 Mladá Boleslav II
(CZ) Czech Republic

IČ: 07700903

Všechny výzvy vyhlašovatele (2)

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Pomůžeme vám.

Lenka Bergmannová
koordinátorka Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Lenka Bergmannová

koordinátorka Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace