Plníme přání 2021 - 2022

Organizace: Nadace ČEZ

Popis výzvy

Zaměření programu:

Charitativní projekt Plníme přání je zaměřen na podporu fyzických osob, které se ocitly v těžké životní situaci zejména z důvodu závažné nemoci, úrazu svého nebo rodinného příslušníka. Do grantového řízení je doporučí zaměstnanci Skupiny ČEZ nebo Nadace ČEZ a pak je prostřednictvím Interní sítě Skupiny ČEZ mohou finančně podpořit.

 • Doporučení - vyplní zaměstnanec na intranetu ČEZ, ve kterém uvede, komu chce pomoct a proč, popíše stručně situaci doporučenéhofyzické osoby a její kontaktní údaje.
 • Přihlášení žadatele –fyzická osoba, kterou zaměstnanec doporučil, obdrží e-mail, na jehož základě se může do Plníme přání přihlásit. Pokud má zájem, vyplní přihlašovací formulář na webových stránkách Nadace ČEZ.

Je možné žádat o:

 • Rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • Rehabilitační pobyty, pravidelné terapie
 • Pomůcky pro neslyšící a nevidomé
 • Osobní asistence a odlehčovací služby – pro děti a dospělé
 • Bezbariérové úpravy v domácnosti
 • Opravy a úpravy automobilů
 • Nákup automobilu (ne leasing) - v případě, že je zajištěno dofinancování z dalších zdrojů
 • Notebook, PC – pouze v případech, kdy slouží ke zkvalitnění či zapojení člověka do běžného života
 • Vzdělávání – školné, školní pomůcky dětí s handicapy
 • Další přání, které vedou ke zvýšení kvality života a snížení sociální izolace

V případě, že se jedná o pomůcky či služby hrazené ze zdravotního pojištění či ze sociálních příspěvků, je možné žádat pouze o rozdíl mezi reálnou cenou a částkou příspěvků.

Není možné žádat o:

 • Experimentální léčba
  Např. rekonstrukce koupelny pro babičku, jako poděkování za její celoživotní obětavost

Oprávnění příjemci a žadatelé:

 • Příjemcem nadačního příspěvku mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice v těžké životní situaci, které doporučil zaměstnanec Skupiny ČEZ a které splní podmínky připravovaného grantového řízení. Zaměstnanec musí osobně doporučenou osobu znát.
 • Do grantového řízení může být zařazena pouze osoba, která nezískala nadační příspěvek v grantovém řízení Plníme přání v r. 2020 a která splňuje podmínky grantového řízení Plníme přání 2021

Harmonogram:

 • Příjem žádostí od 1. září do 24. září 2021
 • Čerpání nadačních příspěvkků od 1. ledna do 30. června 2022
 • Vyúčtování příspěvku do 1. července 2022
Webové stránky programu: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/plnime-prani-2020-110066
Zaměření výzvy: Humanitární pomoc
Cílová skupina: Sociálně potřební, zaměstnanci
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 29.7.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 24.9.2021
Granty: 100 000 Kč

Vyhlašovatel

Nadace ČEZ

Duhová 1531/3
14053 Praha 4
(CZ) Czech Republic

211 046 726

IČ: 26721511

Všechny výzvy vyhlašovatele (28)

Kontaktní osoby

informace Plníme přání
kontaktní osoba

211 046 720

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Pomůžeme vám.

Lenka Bergmannová
koordinátorka Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Lenka Bergmannová

koordinátorka Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace