Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14

Organizace: Úřad městské části Praha 14

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem poskytování dotací z rozpočtu MČ na podporu pečovatelské služby je naplnění vize a opatření stanovených Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb městské části. 

  • Konkrétně se jedná o podporu terénních služeb umožňujících setrvání osobzávislých na pomoci druhé osoby v domácím prostředí a vytvoření podmínek pro takové jejich rozšíření, aby byly pro občany dostupné z hlediska kapacity a časového rozsahu poskytování.
  • Zároveň městská část usiluje o posilování role pečovatelské služby v intenzivnější osobní péči na úkor rozvážky obědů a úkonů péče o domácnost. Cílem dotací je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit v těch případech, kdy není možné hradit tyto náklady v plné výši z prostředků žadatele.

Pečovatelská služba bude poskytována výhradně osobám v nepříznivé sociální situaci (ve smyslu § 3 písm. b) zákona o sociálních službách), jejichž potřeby nelze pokrýt jinak než prostřednictvím sociální služby.

Cílové skupiny v nepříznivé sociální situaci:

  • osobám se zdravotním postižením,
  • mladším a starším seniorům,
  • rodinám, kde se narodí tři a více dětí, nebo opakovaně v rozmezí dvou let současně dvě děti,
  • rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči.

Oprávnění žadatelé:

  • žadatelem o dotaci právnická osoba, jež provozuje sociální službu dle § 40 zákona o sociálních službách, a:
  • poskytuje sociální služby občanům žijícím na území městské části;
  • je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost;
  • má oprávnění k poskytování pečovatelské služby a je uvedena v síti sociálních služeb MHMP nebo MPSV;
Webové stránky programu: https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/
Zaměření výzvy: Sociální služby
Cílová skupina: Senioři, sociálně potřební, zdravotně postižení
Místní působnost: Hlavní město Praha, Výzvy měst a obcí
Poslední aktualizace: 28.7.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 6.8.2021
Finanční alokace výzvy: 3 300 000 Kč

Vyhlašovatel

Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1073
19821 Praha 9
(CZ) Czech Republic

281 005 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (7)

Kontaktní osoby

Bc. Lenka Košťáková
kontaktní osoba

281 005 346

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Pomůžeme vám.

Lenka Bergmannová
koordinátorka Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Lenka Bergmannová

koordinátorka Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace