Ochrana spotřebitele 2022

Organizace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Popis výzvy

Zaměření programu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje pro rok 2022 výběrové dotační řízení v oblasti ochrany spotřebitele, a to v oblasti poradenství, informační a edukační činnosti, vzdělávání, kultivaci tržního prostředí a zastupování českých spotřebitelů v evropských a mezinárodních organizacích.

Podporované aktivity:

  • Poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb široké spotřebitelské veřejnosti s důrazem na seniory a další zvlášť zranitelné spotřebitele, prezentace zkušeností a dosažených výsledků v oblasti poradenství (s výjimkou dluhové problematiky), zpracování analýz vyplývajících z poradenství se zdůrazněním nejvíce problematických oblastí a monitoring trhu.*
  • Výchovně – vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele a finanční gramotnosti pro různé věkové skupiny včetně žáků a studentů, zpracování metodik a pomůcek pro výuku a pro vzdělávání školní mládeže a pedagogů na základních, středních a vysokých školách i spotřebitelské veřejnosti.
  • Publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání tiskovin a letáků na spotřebitelská témata, prezentace výsledků činností nestátních neziskových organizací.
  • Spolupráce s podnikatelskými subjekty včetně jejich svazů a sdružení sledující společné cíle směřující ke kultivaci tržního prostředí ve vazbě na ochranu spotřebitele.
  • Zastupování České republiky (českých spotřebitelů) v evropských a mezinárodních organizacích zabývajících se činnostmi týkajícími se ochrany spotřebitele, spolupráce s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi, účast na mezinárodních projektech s tematikou ochrany spotřebitele, zapojení spotřebitelských organizací do procesu mezinárodní standardizace.

* Pozn.: Priorita č. 1 zahrnuje v části „poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb široké spotřebitelské veřejnosti s důrazem na seniory a další zvlášť zranitelné spotřebitele“ především poskytování informací a rad spotřebitelům při řešení jejich dotazů či problémů, nikoliv přímou účast v řízeních před soudními či jinými orgány a nikoliv aktivity realizované v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prováděné v režimu § 20 a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

Oprávnění žadatelé:

  • spolky
  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • účelová zařízení církví

Žadatel musí prokazatelně vyvíjet soustavně, aktivně a dlouhodobě činnost v oblasti ochrany spotřebitele!

Webové stránky programu: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/informace-pro-spotrebitelske-organizace/dotacni-politika/dotacni-rizeni-pro-rok-2022-v-oblasti-ochrany-spotrebitele--262253/
Zaměření výzvy: Mezinárodní spolupráce, poradenství
Cílová skupina: Veřejnost
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 2.8.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 15.9.2021
Další informace: dotace může činit max. 70 % celkových nákladů projektu

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32
11015 Praha 1
(CZ) Czech Republic

224 851 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (53)

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Doležalová
kontaktní osoba

224 062 865

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Pomůžeme vám.

Lenka Bergmannová
koordinátorka Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Lenka Bergmannová

koordinátorka Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace