Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2022

Organizace: Úřad vlády České republiky

Popis výzvy

Zaměření programu:

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených se poskytuje na projekty, jejichž účelem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v níže uvedených oblastech.

Podporované aktivity:

  1. mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V rámci této aktivity je možno poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možno poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích;
  2. účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování. Tato aktivita sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření pro potřeby spolku, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.;
  3. vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Z dotace je možné podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků). Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o tiskovině, např. počet kusů, náklad na 1 ks, způsob distribuce, rozsah tiskoviny, periodicita;
  4. organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených. Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady na nájmy, energie, služby a osobní náklady.

Oprávnění žadatelé: 

  • Žadatelem o poskytnutí dotace, který se může přihlásit do dotačního řízení, je spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „spolek“), přičemž žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavníhospolku.
  • Dotaci lze poskytnout pouze spolku, jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců. Spolek svazové povahy může žádat o dotaci pouze v případě, že osoby se zdravotním postižením nebo jejich zákonní zástupci tvoří nejméně 50 % členské základny každé z jeho členských organizací.
  • Dotaci lze poskytnout pouze spolku, který byl zřízen alespoň jeden rok před podáním Žádosti.
  • Dotaci lze poskytnout pouze spolku, který má alespoň jeden rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci.

Informace k online semináři ZDE

Webové stránky programu: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/vvzpo/dotacni-program-podpora-vua/dotacni-program-podpora-vua-29495/
Zaměření výzvy: Rozvoj nno
Cílová skupina: Neziskové organizace, senioři, zdravotně postižení
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 16.9.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 20.9.2021
Finanční alokace výzvy: 22 500 000 Kč
Granty: max. 5 500 000 Kč

Semináře

Semináře pořádané vyhlašovatelem grantové výzvy

Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených
Termín konání: 24. 8. 2021 od 9. do 12. h
Místo: online
Další informace: registrace do 13.8.2021
Kontakt pro registraci: vlastova.olga@vlada.cz

Vyhlašovatel

Úřad vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4
11801 Praha 1
(CZ) Czech Republic

224 002 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (49)

Kontaktní osoby

Olga Vlastová
kontaktní osoba

224 002 341

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

10.11.2021 ČCE - Husův dům (Praha)

Strategie značky pro neziskovky

Anna Mejsnarová
11.11.2021 Zoom

Jak využít nenásilnou komunikaci při hybridní práci s týmy

Kateřina Švidrnochová, Petr Sucháček
30.11.2021 Pražské kreativní centrum

Jak opustit zajeté koleje a nabrat vítr do plachet

Jana Havlenová

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Pomůžeme vám.

Lenka Bergmannová
koordinátorka Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace