Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Organizace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Popis výzvy

Zaměření programu:

Důvodem dotačního programu je zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 a více let žijících v Moravskoslezském kraji prostřednictvím posílení mezigeneračních vztahů, podporou aktivit v oblasti bezpečnosti a volnčasových akivit.

Podporované aktivity:

1. Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů 

 • mezigenerační předávání historie 20. století žákům škol, pořádání diskuzí s významnými pamětníky,
 • zapojení seniorů do sousedské i širší komunity a vzájemná výpomoc mezi seniory, zapojení seniorů do projektů podporujících dobrovolnické aktivity ve veřejných službách a institucích, jako např. ve školách (pěší doprovod dětí do škol, hlídání přechodů před školami, doučování, smysluplné využití volného času dětí), v knihovnách, v nemocnicích, v sociálních službách (nebude podporován provoz dobrovolnických center),
 • propojování činnosti organizací zaměřených na seniory, mládež a děti za účelem realizace společných akcí, pravidelných setkávání (např. spolupráce domova pro seniory se ZŠ, MŠ apod.),
 • aktivity podporující vzájemný mezigenerační respekt s důrazem na hodnoty stáří (např. výstava fotografií, sepsání pamětí apod.).

2. Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti 

 • semináře a přednášky zaměřené na prevenci domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu, nekalé obchodní praktiky prodejců, bezpečí seniorů v silničním provozu (při cestování vozidly i hromadnými dopravními prostředky i při jiném využívání pozemních komunikací), poskytování první pomoci,
 • pořízení a zajištění provozu technických prvků zvyšujících pocit bezpečí v domácnosti.

3. Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví 

 • akce kulturní, sportovní, turistické a akce za účelem seznámení a prohlubování přirozených vztahů v komunitě,
 • venkovní odpočinkové zóny pro seniory v obci (př. lavičky uzpůsobené seniorům, zastínění), popř. fit parky pro seniory v obci,
 • semináře a přednášky zaměřené na zdraví, zdravý životní styl.

4. Podpora aktivit v oblasti vzdělávání 

 • kurzy finanční gramotnosti, užívání informačních technologií (PC, internet), mobilního telefonu, bankomatu,
 • trénování paměti,
 • zapojení seniorů do programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku,
 • vytvoření a systematické šíření informačních a vzdělávacích materiálů zaměřených na ochranu práv seniorů.

5. Podpora aktivit pro osoby pečující o seniory v domácím prostředí a pozůstalé 

Příklady podporovaných aktivit pro pečující osoby a pozůstalé:

 • vzdělávání pečujících osob v oblasti péče o seniora - vzdělávací kurzy, semináře, individuální proškolování osob v domácím prostředí, témata: hygiena na lůžku, polohování, podávání stravy, alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace, prevence syndromu vyhoření, komunikace s nemocnými (náklady na lektory, pořízení předváděcích pomůcek),
 • osvětová činnost (letáky, besedy),
 • vznik a rozvoj svépomocných skupin (psychosociální podpora, pravidelná setkávání, pronájmy prostor, náklady na koordinátora, kancelářské potřeby).

Oprávnění žadatelé:

 • Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, příspěvkové organizace obcí a obce. V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jménem města rovněž městská část či městský obvod.
 • Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).
 • Projekty, které mají být z tohoto dotačního programu podpořeny, musí být zaměřeny na cílovou skupinu programu, jíž jsou osoby ve věku 60 a více let z Moravskoslezského kraje. Provoz dobrovolnických center nebude podporován.

Lokalizace programu: 

Příjemci dotace mají možnost projekt realizovat jak na území Moravskoslezského kraje, tak na území celé České republiky a zároveň v příhraničních oblastech Moravskoslezského kraje se Slovenskou republikou a Polskou republikou.

Lhůta pro podání žádostí je od 16. 11. 2021 do 23. 11. 2021 včetně.

Webové stránky programu: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-9038/
Zaměření výzvy: Média, ochrana lidských práv, regionální rozvoj
Cílová skupina: Dobrovolníci, osoby bez domova, senioři
Místní působnost: Moravskoslezský kraj
Poslední aktualizace: 18.10.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 23.11.2021
Granty: 30 000 Kč - 100 000 Kč
Další informace: dotace do 80% celkovách nákladů projektu

Vyhlašovatel

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117
70218 Ostrava
(CZ) Czech Republic

595 622 222

Všechny výzvy vyhlašovatele (147)

Kontaktní osoby

Ing. Markéta Himlarová
kontaktní osoba

595 622 753

Jana Adamusová
kontaktní osoba

595 622 156

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace